நெடுஞ்சாலை பொறியாளர்களின் இணையதளத்திற்கு தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம்.  (www.manuneethi.in)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HD

WHAT IS NEW IN THE SITE ?

 VISITS: hitwebcounter . com webste
www.hitwebcounter

புதிய அணியின் பட்டியல்.

தற்போது பதவியில் இருக்கும் அணியின் பட்டியல்.

LIST OF CONTESTANTS FOR SPL ELECTION

VIDEO CLIPPING ON 50 WEEKS  LECTURE -HRS

DETAILS OF 1-25 LECTURES IN HRS

DETAILS OF 26-50 LECTURES IN HRS

D.A 10 % INCREASE G.O NO-96 DT:3-4-14

சங்க தேர்தல் தேதி அறிவிப்பு.

GOOGLE EARTH-USEFUL SOFTWARE

TEAM  VIEWER - A  MAGIC  SOFTWARE

PHOTO  COMPRESSION -USEFUL ARTICLE

ESTIMATE PREPARATION-SOME  USEFUL TIPS

ROAD  SAFETY -ITS  IN OUR HANDS

HOW TO GET RID OF PRESSURE IN HIGHWAYS

LETTER FROM G.S TO CONDUCT ELECTIONS

WOMENS DAY CELEBRATION NELLAI-PHOTO

ER.MOHANASUNDARAM,DE RETIREMENT FUNCTION  PHOTOS

நெல்லையில் நடந்தது என்ன ?நேரில் கண்ட பொறியாளர் கடிதம்

பிப்ரவரி 2014 சங்க இதழில் பொது செயலாளர்  கடிதம்-விளக்கம்.

FINANCE DEPT LETTER DT:27-3-14

BYE LAWS OF OUR ASSOCIATION

EC-MEETING MINUTES  AT TRICHY(15-3-14)

COIMBATORE DIST MINUTES(14-3-14) PHOTO

HIGHNEWS  MARCH-2014

OFFICIAL SENIORITY LIST-ADE-(JAN 2014)

OFFICIAL SENIORITY LIST (D.E-C.E) JAN-2014

COIMBATORE MEETING MINTS-FEB-14 PHOTO

SENIORITY LIST OF S.E-C.E (1-3-2014)

SENIORITY LIST OF D.E (4-3-14)

SENIORITY LIST OF ADE (4-3-14)

HIGHCOURT JUDGEMENT(27-2-14) PAY CASE

AE SENIORITY LIST AS ON 31-1-14

HIGHNEWS-FEB-14  WRAPPER-1     2

STOP OUTSOURCING OF C.E (TNRSP)

FINANCE DEPT. LETTER NO 46373 DT:-27-1-14

15 ENGINEERS DEPUTED FOR IRC-74(G.O-11)

HIGHNEWS-2014

COIMBATORE DIST.NEW YEAR MEET PHOTOS

ADE SENIORITY LIST AS ON 1-1-14

DE SENIORITY LIST AS ON 1-1-14

SE-CE SENIORITY LIST AS ON 1-1-14

JE SENIORITY LIST AS ON 1-3-11

AE SENIORITY LIST AS ON  2-9-13

D.E PROMOTION G.O 289 DT:19-12-13

(PAGE-1   PAGE-2   PAGE-3 )

D.E PROMOTION D.G'S ORDER PAGE-1 PAGE-2

PAGE-3  PAGE-4   PAGE-5  PAGE-6   PAGE-7

HIGHNEWS DEC-2013

D.E PROMOTION PANEL G.O 182 DT:11-11-13

PAGE-1    PAGE-2

COIMBATORE DIST MEET PHOTOS OCT-13

FUNDAMENTAL RULES OF GOVT. SERVANT

PRESS RELEASE ON D.A INCREASE.

D.A INCREASE G.O:NO:401 DT:-10-10-13

HIGHNEWS-OCT-13  WRAPPER-1 WRAPPER-2

Q.C.CHARGES -REVISED RATE.G.O-140

C.E'S QUARTERS CHENNAI G.O 150 DT:28-9-13

RETIRED ENGR'S MEET ON 29-9-13

PRINCIPAL SECRY (FINANCE) LR.DT: 23-9-13

ER.NARASIMMAN-A-SOCIAL WORKER-WRITER

NEW C&M DIVISION  FORMED IN PERAMBALUR-G.O:141 DT:-17-9-2013

G.O-141 PAGE-1   2   3   4   5   6   7

HIGHNEWS-SEP-2013

25 WEEKS OF LECTURE IN H.R.S.

CLICK TO DOWNLOAD APPENDIX-33

58TH AGM-CHENNAI PHOTOS -PART-2(NEW)

58TH AGM -CHENNAI PHOTOS-PART-1

58TH AGM AGENDA   (PART-1)  (PART-2)

D.E TRANSFER G.O 174 DT:4-9-13 &D.G ORDER

S.E PROMOTION G.O(3D) NO:27 DT:-30-8-13

S.E PROMOTION D.G ORDERS DT-30-8-13

FINANCE SECRETARY LETTER PG-1   PG-2  PDF

THENI DIST MEETING MINUTES-AUG-13

ADE'S POSTINGS -D.G'S ORDERS(21-8-13)

AE/JE PROMOTION G.O 144 DT:6-8-13

TNPSC-2007-10-AE'S REGULARISATION ORDERS-

HIGHNEWS AUG-13 PART-1   PART-2

MADURAI  REGIONAL MEET PHOTOS-AUG-13

ER.SIVAKUMAR RETIREMENT PHOTOS-P 2

PHOTOS  OF COIMBATORE MEET-AUG-13

RETIREMENT FUNCTION OF ER.M.SIVAKUMAR,DSE(NH) SALEM P-1  P-2

S.E PROMOTION G.O 157 DT:30-7-13

S.E PANEL LIST G.O 127 DT:30-7-13

G.O NO:242 DT:22-7-13(PAY REDUCTION)

CRIDP G.O FOR 2013-14 (275 PAGES)

PRESS RELEASE-C.M SANCTIONS FUND.

MID YEAR MEET INVITATION FOR RETIRED ENGINEERS.

SENIORITY LIST OF S.E -C.E'S AS ON 18-7-2013

HIGHNEWS-JULY-2013

C.E'S PROMOTION G.O.NO145 DT:15-7-13

HIGHWAYS  SCHEDULE  OF RATES-2013-14

SCHEDULE OF RATES-2013-14 (90 PAGES)

DE PROMOTION & TRANSFER G.O 93/11-6-13

AGM OF RETIRED ENGINEERS ON 30-6-13

SENIORITY LIST OF D.E'S AS ON 1-6-2013

ADE'S PROMOTION ORDER DT.5-6-2013

CLICK FOR TRANSFER  ORDERS OF A.E'S .

CLICK FOR TRANSFER ORDER OF ADE'S

CLICK FOR AE TO ADE PROMOTION PANEL LIST

REGULARISATION ORDERS OF NEW AE'S

DE TRANSFER G.O.NO:85  DT:23-5-2013

HIGHNEWS-MAY-13

PBMC-G.O-NO:4 DT:23-1-2013 P-1 P-2 P-3

CO-ORDINATORS FOR DHARNA ON 5-3-13

SLOGANS FOR DHARNA

DHARMAPURI-KRISHNAGIRI MEETING MTS

DARMAPURI-KRISNAGIRI PHOTOS(17-2-13)

DE PROMOTION G.O NO 29 DT:22-2-13.

PUDUKOTTAI DT.MEETING MINUTES-FEB-13

DE TRANSFER G.O-25 DT:-13-2-13

DE PROMOTION G.O(T) NO:16 DT:-7-2-2012

C.E PROMOTION G.O (RT)NO:16 DT:-4-2-12

S.E PROMOTION G.O (T) NO:14 DT:-4-2-12

RETIRED ENGINEERS MEET PHOTOS (6-1-13)

73RD-IRC-VIDEOS    1          4     5     6   7

73RD -IRC-PHOTOS-PART-1

73RD-IRC-PHOTOS-PART-2

73RD-IRC-PHOTOS-PQRT-3

73RD IRC-INAUGURATION-INVITATION

DHRMAPURI-KRISHNAGIRI MEET 25-12-12

COMBINED ENGINEERING SERVICE EXAM

NEW C.E OFFI BLDG-G.O NO: 207 DT:17-12-12

GOVT OF T.N PRESS RELEASE-DT:16-12-12

C.R.M-      ...DATA      ----SPECIFICATION

C.G.P.C   -----DATA    -----SPECIFICATION SCHEDULE OF RATES-2012-13

PUDUKOTTAI DT.MINUTES-DEC-12

HIGHNEWS-DEC-12

INVITATION  IRC-73-COIMBATORE

SENIORITY LIST OF C.E-S.E(AS ON 1-12-12)

SENIORITY LIST OF D.E'S AS ON 1-12-12

D.E PROMOTION G.O 282,  30-11-12 PG-1 PG-2

C.E PROMOTION G.O (3D)52  26-11-12

THENI DT.NEW OFFICE BEARERS-MINUTES-NOV

NEW YEAR MEET- RETIRED ENGINEERS ON 6-1-13

HIGHNEWS-(E-MAGAZINE)-NOVEMBER-2012

MEETING MINUTES AND PHOTOS OF PUDUKOTTAI  DISTRICT (6-11-12)

FELICITATION FOR THE NEW OFFICE BEARERS OF  ATNHE BY RETIRED EMPLOYEES UNION AT MADURAI.(13-10-12)

EDAPADI DN.. -PHOTO GALLERY

D.E'S TRANSFER G.O:133(HK1) DT:15-10-12

NEW C&M DIVISION FORMED AT EDAPADI

PUDUKOTTAI DT.MEETING MINUTES-OCT-12

RETIRED ENGINEERS MEET-OCT-12

 D.A INCREASE G.O NO:362  DT:5-10-12

PANEL G.O 155 DT:15-9-12-PG-1  PG-2

CRIDP-WORKWISE- SH- MDR- ODR-   ODR.SCP

CRIDP-WORKS-ALL-COMBINED

CRIDP-G.O -NO.161 DT:1-10-12

PACKAGE G.O -NO.162 DT-1-10-12

G.O ON  R .A .S  TECHNICAL  COMMITTEE-    (G.O(D)-160 DT12-9-12

.VOTERS LIST-1 (LM: 48 TO 1141)

VOTERS LIST-2 (LM:1142 TO 1519)

VOTERS LIST-3 (LM :1520 TO 1867)

VOTERS LIST-4 (LM: 1868 TO 2089)

HEALTH IMPACT OF C.M.P-AN ARTICLE BY ER.N.POOVANANDAM

NEW OFFICE BEARERS (2012-14)

PHOTOS-AGM (57) -TRICHY(15-9-12)-PART-1

PHOTOS-AGM (57) -TRICHY(15-9-12)-PART-2

மதிப்பீடுகள் தயாரிப்பதற்கு சில குறிப்புகள்.

SECRETARY TRANSFER G.O DT 29-8-12

IRC 73RD MEET-COIMBATORE (7- 11 JAN-13)

LIST OF VALID CANDIDATES-ELECTION-2012

APPRECIATION LETTER FROM S.E (C&M)SALEM

ELECTION NOMINATION FORM-1    FORM-2

E-பாதை

ARTHE (RETIRED ENGINEERS  ASSN.)

PPT BY ER.V.UTHAYAKUMAR (ADE-PROJECTS-CHENNAI) (DOWNLOAD)

PHONE NO OF C&M D.E'S & S.E'S(1-8-12)

1.LETTER ON RE-ORGANIZATION

2.MODIFIED PROPOSAL

3.NEW PROPOSED DIVISIONS & CIRCLES

ARTICLE ON PHOTO COMPRESSION.

www.tnhighwaysengineers.com

LETTER TO  PROTECT OUR RIGHTS

NEW LIST OF AE'S JOINED IN 2012

PHOTO GALLERY MADURAI MEET(26-5-12)

DINAMALAR  NEWS (15-4-2012)

CONTROL YOUR ANGER

KOVAI MEETING MINUTES (25-2-2012)

TIRUNELVELI WOMENS DAY MINUTES(8-3-12)

THENI DIST.MEETING MINUTES (16-2-2012)

COIMBATORE MEET PHOTOS (25-2-12)

REDUCED  FREQUENCY AS PER M.O.S.T

NEW HIGH-TECH VEHICLE FOR  HIGHWAYS

DOWNLOAD MEMBERSHIP FORM (A T N H E)

QC TEST-MOBILE FORMAT

உங்கள் பக்கம்  (2-7-2011).

சாலைவிபத்துகளுக்கு காரணம் யார்?

நமது இணையத்தளத்தில் வெளியான கட்டுரை பற்றிய பொறியாளர் நண்பரின் கருத்து.

TEAM VIEWER - A MAGIC SOFTWARE

QUALITY CONTROL REGISTER FORMS(121 pages) DOWNLOAD

ஓய்வு பெற்ற தலைமை பொறியாளர் தாணுபிள்ளை அவர்களிடம் இருந்து வந்த பாராட்டு கடிதம்.

DO YOU WANT A GREEN WORLD.

தேனி மாவட்ட அன்றைய இணைய தளம.http://www.highwaystheni.webs.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

NOT JUST ROADS,  WE ARE BUILDING A NATION.

துறையின் அனைத்து நிகழ்வுகளையும் உங்களுக்கு முதலில் தருவது நம் இணையதளம்.

60,000 முறைகளுக்கு மேல் பார்வையிடப்பட்டுள்ளது

Er.G.Manuneethi-9442557571     e-mail-manuneethi@live.com

=============================================================

இறுதியாக தேர்தலில்  போட்டியிடும்  பொறியாளர்கள் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

CLICK HERE FOR  LIST OF CONTESTANTS (last date for withdrawal 21-4-14)

இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு அனைத்து பதவிகளுக்கும் இரு அணிகளாக போட்டியிடும் பொறியாளர்களின் பட்டியல்.
 
ஒன்று ,தற்போது பதவியில் இருக்கும் அணி,கருத்து வேறுபாடு காரணமாக தற்போது உள்ள பதவிகளை துறந்து வெளியேறி உள்ள சில பொறியாளர்களுக்கு மாற்றாக பல்வேறு மாற்றங்களுடன்  களம் இறங்குகிறது.மற்றொன்று, ஏன் இந்த தேர்தல்? எனும் விளக்கத்துடன் களம் இறங்குகிறது.தற்போது வெளியாகி உள்ள LIST OF CONTESTANT பட்டியலில் உள்ள (சமாதான முயற்சியில் ஈடுபட்டு)போட்டியை விரும்பாத மூத்த பொறியாளர்கள் சிலர் திங்கள் அன்று வேட்பு மனுவை திரும்ப பெறுவார்கள் என்று எதிர் பார்க்க படுகிறது.

                                                                                                                                                                  புதிய அணியின் தேர்தல் அறிக்கை.
 

                                                                                                                                                                                         ஏன் இந்த இந்த தேர்தல்? விளக்கம்.

                                                                                                                                           

 

=============================================================

வெற்றிகரமான 50 ஆவது வாரம்.

எந்த திரைப்படம் என்று ஆவலுடன் இருக்கிறீர்களா?

நமது நெடுஞ்சாலை அராய்ச்சி நிலையத்தில் நடைபெற்று வரும் வாரந்திர தொழில் நுட்ப சொற்பொழிவு ஆரம்பித்து 50 வாரங்களை கடந்து விட்டதை சிறு வீடியோ வடிவில் சுருங்க  விளக்கியிருக்கிறார் பொறியாளர் S.சதீஷ் (DEPUTY DIRECTOR).இந்த வெற்றிக்கு பின்னால் உள்ள அவருக்கும் நெடுஞ்சாலை ஆராய்ச்சி  நிலைய இயக்குனர் அவர்களுக்கும் தொடர்ந்து இந்நிகழ்ச்சி வெற்றி பெற, பொறியாளர்கள் சார்பாக வாழ்த்துக்கள்.

CLICK HERE FOR VIDEO CLIPPING.     CLICK HERE FOR 1-25 WEEKS  DETAILS     CLICK HERE FOR 25-50 WEEKS DETAILS

=============================================================

D.A INCREASE G.O NO:96  DT:-3-4-14

=============================================================

சங்க தேர்தல் தேதி அறிவிப்பு.

மே மாதம் 3 ஆம் தேதி காலை 8.30 மணி முதல் பிற்பகல் 2 மணி வரை வாக்கு பதிவு நடைபெறும்.

குறைந்தது 663 வாக்காளர்கள் வாக்களித்தால்  மட்டுமே தேர்தல் வாக்கு முடிவுகள் எண்ணப்படும்.

மேலும் விவரங்களுக்கு CLICK HERE.

தேர்தலில் போட்டியட கட்டிட நிதி ரூபாய் 5000 செலுத்தியிருக்க வேண்டும்.தேர்தலில் வாக்களிக்க உங்கள் உறுப்பினர் எண் வாக்காளர் பட்டியலில் உள்ளதா ?இவையெல்லாம் தெரிந்துகொள்ள உங்களுக்காக கடந்த தேர்தலின் பொது வெளியிடப்பட்ட வாக்களர் பட்டியல் வெளியிடுகிறோம்.இதில் சில மாற்றங்கள் இருக்கலாம்.இது அதிகார பூர்வ பட்டியல் அல்ல.

VOTERS LIST(SL. NO. WISE)-1     VOTERS LIST-2      VOTERS LIST-3         VOTERS LIST-4

VOTERS LIST WITH BUILDING FUND (ALPHABETICAL ORDER)

=============================================================

பெரும்பாலான உறுப்பினர்களின் வேண்டுகோளை ஏற்று தேர்தல் நடத்த முடிவு.

தேர்தல் தேதி விரைவில் வெளியாகும்.

மேலும் விவரங்களுக்கு CLICK HERE.

=============================================================

சங்க இணையதளத்தில் வெளியான இரு கடிதங்கள் உங்கள் பார்வைக்கு.
 

1.நெல்லையில் நடந்தது என்ன ?நேரில் கண்ட பொறியாளர் கடிதம் .
 
2.பிப்ரவரி 2014 சங்க இதழில் பொது செயலாளர்  கடிதம்-விளக்கம்.

=============================================================

FINANCE DEPARTMENT LETTER DT:27-3-14

=============================================================

சிறப்பு பொதுக்குழு கூட்டம் ஏப்ரல் 5 க்கு ஒத்திவைப்பு.
 

திருச்சியில்  நடைபெற்ற செயற்குழு முடிவு.

CLICK HERE FOR  EC-MEETING MINUTES (15-3-14)

சங்கத்தின் 18 பக்க BYE-LAWS சங்கத்தின் இணைய தளத்தில் வெளியீடு.

CLICK HERE FOR BYE-LAWS

=============================================================

COIMBATORE  DISTRICT UNIT MEETING HELD ON  14-3-14

CLICK FOR COIMBATORE DIST MEETING MINUTES

CLICK HERE FOR HIGHNEWS-MAR-2014

 

SPECIAL  AGM NOTICE AND VENUE

முதுநிலை பட்டியலில் உள்ள குறைகளை சுட்டிக்காட்டி,தொடர்ந்து நம் இணையதளத்திற்கு ஆதரவு தரும்  நண்பர்களுக்கு நன்றி.தற்போது உதவிகோட்ட பொறியாளர்களின் முதுநிலை பட்டியல் அனுப்பியுள்ள நண்பர் செந்தில்குமார்,உதவிகோட்ட பொறியாளர் (த.க) தருமபுரி அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துகொள்கிறோம்.

CLICK HERE FOR OFFICIAL SENIORITY LIST OF ADE'S AS ON 1-1-2014

CLICK HERE FOR OFFICIAL SENIORITY LIST OF D.E-C.E AS ON 1-1-2014

=============================================================
 

22-3-2014 அன்று சிறப்பு பொதுக்குழு கூட இருக்கிறது.இடம், நேரம் விரைவில் வெளியாகும்.

=============================================================

தலைமை பொறியாளர் பதவி உயர்வு பெற்றுள்ள

பொறியாளர்.R.அபிஷேகராஜநாதன் C.E(METRO) அவர்களுக்கு

பொறியாளர்கள் சார்பாக வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து கொள்கிறோம்.

=============================================================

ER.K.MOHANASUNDARAM,D.E (NH)SALEM RETIRED ON 28-2-2014.

more photos to come.

=============================================================

SUCCESS FOR THE CO-OPERATION OF ALL  ENGINEERS.

JUDGEMENT IN FAVOUR OF US & STOPS PAY REDUCTION OF ENGINEERS.

TWO MEN COMMISSION TO BE FORMED.

Thanks to ER.Venkatachalam,(General Secretary)and Er.Deepak and others who followed the case in the court for months together.Thanks to all the engineers who donated for this case.

UNITY IS STRENGTH.

CLICK FOR JUDGEMENT COPY

=============================================================

கண்காணிப்பு பொறியாளர்களாக பதவி  உயர்வு பெற்றுள்ள கீழ்க்கண்ட பொறியாளர்களுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து கொள்கிறோம்.

Er.M.A.MANIKANDAN POSTED AS J.D(PLANNING),CHENNAI.

Er.K.A.RAJENDRAN POSTED AS S.E(SIPCOT) ON DEPUTATION.

=============================================================

மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்களுக்கு நன்றி.

FOR MORE DETAILS CLICK HERE

=============================================================

ஓய்வு பெற்ற பொறியாளர் சங்கத்தில் இருந்து பெறப்பட்ட கடிதம்  அதன் இணைப்புடன் வெளியிடுகிறோம் .

Hi Friends,
 
Letter from the Secretary, Association of Tamil Nadu Highways Engineers is enclosed.
 
We are bound to support the cause called therein.
 
Our Association requests its members of Tirunelveli, Toothukkudi and Kanyakumari area
 
to attend the dharna to show our support and solidarity.
 
Er.Govindan will be attending on behalf of central unit.
 
Thanks,
 
Er.Thanu Pillai,
 
Secretary,Association of Retired Tamilnadu highways engineers.

 

 

Dear Brother / Sister Engineers please download and send the  representation to

Hon'ble Chief Minister and Hon'ble Highways Minister to

stop the outsourcing for  the post of C.E (TNRSP).

CLICK HERE FOR PDF LETTER.

HIGHNEWS-FEB-14 RELEASED.

=============================================================

FINANCE DEPT. LETTER NO 46373 DT:-27-1-14

============================================================

 

பொறி.V.M.நாகேந்திரன் (  DSE,PROJECTS,COIMBATORE   ),உடல் நலக்குறைவால் இன்று (22-1-14)காலமானார் என்பதை ஆழ்ந்த வருத்ததுடன் தெரிவித்துகொள்கிறோம்.அவர் வரும் மே மாதம் ஓய்வு பெற இருந்தார் .அவரது ஆத்மா சாந்தியடைய இறைவனை பிரார்த்திப்போம் .

=============================================================

COURTESY-DINAMANI NEWS PAPER  (Thanks Er.Narasimman,A.E,Pennagaram)

COIMBATORE DISTRICT UNIT MEETING HELD ON 6TH JANUARY

 

CLICK >>>>FOR MORE PHOTOS

=============================================================

SENIORITY LIST இல் இருந்த தவறுகளை SMS மற்றும் E-MAIL மூலம் சுட்டிகாட்டி உதவிய கீழ்க்கண்ட பொறியாளர்களுக்கு நன்றி.

ER.S.KARTHIGEYAN, ACE (METRO),CHENNAI

ER.A.RAVICHANDIRAN, D.E(PROJECTS)VELLORE

ER.P.SUBRAMANIYAN, DSE(N&RR)TIRUNELVELI

ER.SENTHILKUMAR, ADE(QC) DHARMAPURI.

=============================================================

3 DIVISIONAL ENGINEERS FROM LEAVE HAVE BEEN POSTED.

ER.V.SEENIVASA RAGAVAN    POSTED AS  D.E(INVN) SALEM

ER.S.VENKATAKRISHNAN   POSTED AS D.E (N&RR) COIMBATORE.

ER.S.RAGUNATHAN  POSTED AS DSE (C&M) VILLUPURAM.

=============================================================

WISH YOU ALL A VERY HAPPY NEW YEAR.

 

SENIORITY LIST OF ENGINEERS AS ON 22-12-13

ADE SENIORITY LIST AS ON 22-12-13

DE SENIORITY LIST AS ON 22-12-13

SE-CE SENIORITY LIST AS ON 22-12-13

வேண்டுகோளை ஏற்று   S.E-C.E LIST இல் இருந்த குறைகளை சுட்டி காட்டிய பொறி.செந்தில்குமார்,ADE(RR)METTUPALAYAM  அவர்களுக்கு நன்றி.தொடர்ந்து உங்கள் ஆதரவை அளிக்க வேண்டுகிறோம்.

DEAR BROTHER/SISTER ENGINEERS, THE ABOVE LIST IS COMPILED FROM THE AVAILABLE DATA .

THERE MAY BE (WILL BE) MANY ERRORS.PLEASE INFORM US ABOUT THAT THROUGH E-MAIL OR SMS,

SO THAT A CORRECT LIST SHALL BE USEFUL FOR ALL OF US.

E-MAIL -manuneethi@live.com  mobile:9442557571

expecting your kind co-operation.

=============================================================

11  உதவி கோட்ட பொறியாளர்கள் ,கோட்டப்  பொறியாளர்களாக பதவி உயர்வு.

பதவி உயர்வு ஆணை வழங்கிய மாண்புமிகு நெடுஞ்சாலை துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கும்,

துறை செயலர்,முதன்மை இயக்குனர் அவர்களுக்கும் பொறியாளர்கள் சார்பாக நன்றி.

CLICK FOR G.O (RT)NO:289 DT:-19-12-13  >>> PAGE-1   PAGE-2   PAGE-3

CLICK FOR D.G'S ORDERS   >>> PAGE-1   PAGE-2   PAGE-3   PAGE-4

=============================================================

ER.P.SENTHIL   PROMOTED AS   D.E (N&RR) TRICHY

ER.G.MATHUMATHI   PROMOTED AS   D.E (METRO-II) CHENNAI.

ER.M.P.VIJAYALAKSHMI    PROMOTED AS   D.E (INVN) MADURAI

ER.R.KRISHNASAMY    PROMOTED AS   D.E (INVN) VILLUPURAM.

ER.S.DEVAIRAKKAM   PROMOTED AS   D.E (TNRSP) CHENNAI.

ER.T.DHANASEKAR   PROMOTED AS   D.E (N &RR) TIRUNELVELI.

ER.T.KANDASAMY   PROMOTED AS   D.E (N &RR) THANJAVUR.

ER.T.JEYARANI   PROMOTED AS    DSE (N&RR) TRICHY.

ER.S.YAMINI    PROMOTED AS   DCE (NH) ADMIN CHENNAI.

ER.A.VENKATACHALAM   PROMOTED AS   D.D-I (HRS) CHENNAI.

ER.S.BALASUBRAMANIYAN    PROMOTED AS   D.E (NH) TIRUNELVELI.

=============================================================

THE FOLLOWING D.E'S ARE TRANSFERED.

ER.M.S.SELVI   TRANSFERED AND POSTED AS D.E (INVN) TIRUNELVELI

ER.P.SUBRAMANIYAN TRANSFERD AND POSTED  AS  DSE (N &RR) TIRUNELVELI.

ER.R.ARULMOZHI  TRANSFERED AND POSTED AS  D.E (Q.C) SALEM

ER.M.PANNERSELVAM  POSTED AS D.E (INVN) TIRUPUR.

=============================================================

CLICK FOR >>>HIGHNEWS DEC-2013

DON'T MISS TO READ MR.M.G.MANAVAALAN'S  VINAAVUM VIDAYUM IN PAGE-13 TO 15

38 ADE'S PROMOTED AS DIVISIONAL ENGINEERS.

PANEL G.O NO.182 DT 11-11-2013

CLICK FOR G.O COPY >>PAGE-1   PAGE-2

THE ENGINEER'S ASSOCIATION THANKS THE HON'BLE CHIEF MINISTER AND

THE HON'BLE HIGHWAYS MINISTER .

=============================================================

 

COIMBATORE DISTRICT UNIT MEETING HELD ON 23-10-2013

 

ER.T.S.KANDHASAMY,S.E(H) COIMBATORE BEING HONOURED

CLICK >>FOR MORE PHOTOS OF COIMBATORE DIST MEETING

=============================================================

50,000 VISITS OF OUR SITE.

 

நமது இணையத்தளம் 50,000 முறை பார்வையிடப்பட்டுள்ளது .

இதை எவ்வாறு கொண்டாடலாம் என எண்ணியபோது,

மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்கள் ,

அரசு ஊழியர்கள் அனைவருக்கும் 10 சதவித அகவிலைப்படி உயர்வு அளித்து ஆணை இட்டு உள்ளார்கள்.இதை விட கொண்டாட்டம்  வேறு வேண்டுமோ?
CLICK HERE >>FOR PRESS RELEASE OF GOVT. OF TAMILNADU

பொறியாளர்கள் சார்பாக மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்களுக்கு நன்றி.

=============================================================

CLICK FOR >>HIGHNEWS OCTOBER -2013

THERE IS A BEAUTIFUL LIFE AFTER RETIREMENT.

CLICK >>FOR PHOTO GALLERY OF MID-YEAR MEET OF RETIRED ENGINEERS ON 29TH SEP.2013 AT TIRUNELVELI.

=============================================================

ஊதியம் தொடர்பான நீங்கள் ஆவலுடன்  எதிர்பார்த்த அரசு செயலரின் கடிதம் உங்களுக்காக.

CLICK >>THE PRINCIPAL SECRETARY (FINACE) LETTER DT:23-9-2013

TO GET THE SAME SALARY AS PER COURT ORDERS.

=============================================================

HRS இன் மறுபக்கம் (25 weeks of Weekly lecture).
 

முன்னாள் தலைமை பொறியாளர் இள.சத்தியமூர்த்தி அவர்கள் துவக்கிய Weekly lecture

25 வாரங்கள் எட்டிய நிலையில் கடந்த வாரம் நடைபெற்ற விழாவின் தொகுப்பு

ER.SATHEESH அவர்களின் வரிகளில் உங்களுக்காக.

CLICK FOR>>GLIMPSE OF 25 LECTURES.                 CLICK FOR>>LIST OF 25 LECTURES.

=============================================================

தொடர்ந்து இந்த மாதமும் பழைய ஊதியமே பெற மாண்புமிகு நீதிமன்றம் அனுமதி வழங்கியுள்ளது.

அதற்கான ஆணை விரைவில் வெளியாகும் .

=============================================================

HIS EXCELLENCY GOVERNOR OF TAMILNADU WAS THE CHIEF GUEST OF ENGINEERS DAY FUNCTION AND THE 58TH AGM OF OUR ASSOCIATION

AT LE-MERIDIAN,CHENNAI ON 14TH SEPTEMBER.

MORE PHOTOS  TO FOLLOW SOON.

GOVERNOR'S PHOTOS COULD NOT BE PUBLISHED AS PHOTOGRAPHY  WAS PROHIBITED.

=============================================================

DIVISIONAL  ENGINEERS TRANSFERED.

1.ER.K.SIVALINGAM   TRANSFERED AND POSTED  AS D.E (C&M) ERODE.

2.ER.M.VIJAYA  TRANSFERED AND POSTED  AS D.E (N&RR)  ERODE.

3.ER.T.KARTHIKEYAN   TRANSFERED AND POSTED  AS D.E (C&M) KARUR.

CLICK FOR G.O NO 174 DT:4-9-13 AND D.G'S ORDERS

=============================================================

மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்களுக்கு, நமது ஊதிய குறைப்பு ஆணையை ரத்து செய்ய கோரும் கடித நகல் .

 

CLICK      FOR AE                 FOR  ADE               FOR DE

=============================================================

கீழ்க்கண்ட பொறியாளர்கள் கோட்ட பொறியாளர்களாக  பதவி உயர்வு பெற்றுள்ளார்கள்.

ER.P.SUBRAMANIYAN                 ER.S.SELVANATHAN

=============================================================
கீழ்க்கண்ட பொறியாளர்கள் கண்காணிப்பு பொறியாளர்களாக  பதவி உயர்வு பெற்றுள்ளார்கள் .
1.ER.M.CHAKRAVARTHY VIJAYAKUMAR-JCE (DESIGNS) CHENNAI.

2.ER.M.RAVEENDRAN-S.E(C&M) SALEM                   3.ER.K.VELLIYANGIRI-S.E(METRO) CHENNAI

4.ER.K.LOGANATHAN-S.E(C&M) VILLUPURAM                5.ER.T.S.KANDASAMY-S.E(C&M) COIMBATORE

6.ER.D.SAMBATH-S.E TNRSP,CHENNAI                  7.A.MUNUSAMY-S.E (TNRIDC),CHENNAI

8.ER.K.THANGAVELU,A.G.M(NHAI),CHENNAI                9.ER.G.M.MANI (SPL.P.A TO HIGHWAYS MINISTER)

முதன்மை இயக்குனர் அவர்களின் செ.மு.ஆணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது .

CLICK FOR D.G'S PROCEEDINGS

மேற்கண்ட ஆணை பிறப்பித்த மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்களுக்கும்,

மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களுக்கும்

பொறியாளர்கள் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துகொள்கிறோம்.

பதவி உயர்வு பெற்ற அனைவருக்கும் பொறியாளர்கள் சார்பாக வாழ்த்துக்கள்

ER.T.S.KANDASAMY TOOK CHARGE AS S.E (C&M) COIMBATORE

LEFT:ER.KANDASAMY,S.E             RIGHT:ER.MURUGESAN,D.E

=============================================================

நிதி துறை முதன்மை செயலரின் கடித நகல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.(DT:26-8-13)

 CLICK FOR PAGE-1    PAGE-2   PDF FILE

=============================================================

சங்கம் தொடர்ந்த  வழக்கில் தொடர்ந்து பழைய ஊதியம் பெற  இடைக்கால தடை பெறப்பட்டுள்ளது என்பதை மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துகொள்கிறோம்.ஒற்றுமையே பலம் .மேலும் கூடுதல் விவரங்களுக்கு தொடர்ந்து இணையத்துடன் இணைந்திருங்கள

THENI DISTRICT UNIT MEETING HELD ON 16-8-13  -->>CLICK FOR MINUTES AND PHOTOS

=============================================================

12 ENGINEERS PROMOTED  AND POSTED AS ADE'S.

CLICK HERE FOR D.G'S ORDERS

பொறியாளர்களின் நிலையை எடுத்துரைத்த தினமணி நாளிதழுக்கு நன்றி .

பென்னாகரம் நெடுஞ்சாலை துறை அலுவலகத்தில் சுதந்திர தின விழா நடைபெற்றது .அதை பற்றிய பத்திரிக்கை செய்தி .நன்றி :தினமணி நாளிதழ்

 

சங்கம் தொடர்ந்த வழக்கு இன்று(16-8-13) விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது.அரசு தரப்பு பதில் மனு தாக்கல் செய்ய 22-8-13 வரை கால அவகாசம் கேட்டதை அடுத்து, வழக்கு 22-8-13 வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.சம்பள பட்டியல் அதற்குள் சமர்பிக்கவேண்டியுள்ளது எனும் நமது கருத்தை ஏற்று ,22-8-13 அன்று இறுதி தீர்ப்பு வெளியாகும் என எதிர் பார்க்க படுகிறது.

தீர்ப்பு நமக்கு ஆதரவாக வரும் என்று நம்புவோம்.

=============================================================

 

12 ENGINEERS PROMOTED AS ASSISTANT DIVISIONAL ENGINEERS (PANEL NO:26 TO 38)

CLICK HERE FOR G.O 144 DT:6-8-2013

=============================================================

 

HIGHNEWS  AUG-13 PART-1    PART-2

 

MADURAI REGIONAL MEETING HELD ON 1-8-13

 

============================================================================

COIMBATORE DISTRICT UNIT MEETING HELD ON 2-8-13

DECIDED TO PROVIDE LEGAL FUND PROFUSELY AND FACE THE PAY REDUCTION PROBLEM LEGALLY.

MEETING MINUTES  TO FOLLOW SOON.

===============================================================================

DO YOU WANT TO SEE THE OLDER NEWS ???  >>CLICK HERE.

=============================================================