நெடுஞ்சாலை பொறியாளர்களின் இணையதளத்திற்கு தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம்.  (www.manuneethi.in)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HD

WHAT IS NEW IN THE SITE ?

 VISITS: hitwebcounter . com webste
www.hitwebcounter

DE promotion G.O(31-3-15) PG-1  PG-2  PG-3

DE TO SE PANEL(23-2-15) PAGE-1       PAGE-2

Letter To secretary highways

Letter To chief secretary

Letter   To  finance secretary

Letter To highways minister

ஊதிய வழக்கின் நிலை பற்றிய அறிக்க

HIGHNEWS-JAN-15  WRAPPER-1 WRPR-2

HIGHNEWS(PAGE-13-16)ARTICLE ON GOOGLE EARTH

C.E PROMOTION G.O(D) NO.28  DT:-4-2-15

D.E PROMOTN PANEL G.O.12  DT:4-2-15   PG-2

TNRSP-II(IN PRINCIPLE APPR)G.O3 DT-5-1-15

C.E PROMOTION G.O(D)-9 DT:-19-1-15(1) PG-2

OFFICIAL SENIORITY LIST  C.E-S.E-D.E(JAN-15)

ENGINEERS RETIRING  THIS YEAR(2015)

PONGAL BONUS G.O NO.9 DT:8-1-15

SENIORITY LIST OF C.E-S.E(AS ON 1-1-15)

SENIORITY LIST OF D.ES(1-1-15)

SENIORITY LIST OF A.D.E(1-1-15)

AE(JE) TO ADE PANEL G.O NO:166 DT:-29-12-14

HIGHNEWS-DEC-14 WP-1 WP-2 WP-3 WP-4

C.E PANEL G.O(D) 149 DT:19-11-14 P-1 PAGE-2

HIGHNEWS-NOV-14 WRAPPER PAGE-1 PAGE-2

HIGHNEWS-OCT-14  WRAPPER PAGE-1 PAGE-2

PRESS RELEASE OF MINISTER'S REVIEW

D.A INCREASE G.O NO:245,DT:10-10-2014

59 ஆவது பொதுகுழுவில்  தீர்மானங்கள்  P1  P2  P3  P4

 PHOTOS OF 59TH AGM

HIGHNEWS-SEP-2014

WRAPPER-SEP-2014

பாராட்டு வரிகள்

59TH AGM AT VELANKANNI ON 27-9-14

CRIDP 2014-15(G.O MS NO 108 DT 12-9-14)

SCHEDULE OF RATES 2014-15 (HIGHWAYS)

SCHEDULE OF RATES 2014-15 (PWD)

SENIORITY LIST OF S.E-C.E AS ON 15-8-14

SENIORITY LIST OF D.E AS ON 15-8-14

SENIORITY LIST OF ADE AS ON 15-8-14

D.E PROMOTION G.O(RT)141 DT:-6-8-14

SE PROMO G.O(3D) NO:37 DT:30-7-14

SE TRANS G.O(RT) NO:131 DT:17-7-14 PG-1 2

ENWELF-2014 FORM- VIEW- DOWNLOAD

HIGHNEWS-JUL-14   -WRAPPER-

MY TRACKS -PART-2

NEW OFFICE BEARERS LIST WITH PHOTO

MEETING MINUTES,COIMBATORE-JUN-14

D.E PROMOTION G.O.NO.105 DT:13-6-14

COIMBATORE MEETING PHOTOS-13-6-14

HIGHWAYS BRIDGES AND BUILDINGS OPENING BY  HON'BLE C.M ON 12-6-14.

HIGHNEWS-JUNE-14

SENIORITY LIST OF AE AS ON 1-6-14

SENIORITY LIST OF J.E AS ON 1-6-14

SENIORITY LIST OF ADE AS ON 1-6-14

SENIORITY LIST OF D.E AS ON 1-6-14

SENIORITY LIST OF S.E-C.E AS ON 1-6-14

 A.E TRANSFER ORDER(21-5-14)

A.E TRANSFER ORDER(23-5-14)

ADE TRANSFER ORDER(23-5-14)  

ADE TRANSFER ORDER(26-5-14) 

AE TRANSFER ORDER  PG-1  PG-2 PG-3  PG-4

PG-5  PG-6  PG-7

SSLC-மாநில அளவில் 3ஆம் இடம் பெற்று உதவி பொறியாளர் மகள் சாதனை.

AE TO ADE PROMOTION ORDER 1   2

SSLC தேர்வில் உதவி பொறியாளர் மகன்கள் மாநில அளவில் சாதனை.  

ANDROID PHONE APPS FOR ENGINEERS-P-1

DE PROMOTION LIST (22-5-14)

DE TRANSFER LIST(22-5-14)

DE TRANSFER  G.O (RT) NO:86  DT 22-5-14 

D.G'S ORDERS DT:22-5-14

HIGHNEWS-MAY-14

PHOTOS OF ELECTION-PART-3

ELECTION-PHOTOS (MAY-14)-PART-2

ELECTED CANDIDATES (2014) AND VOTES RECEIVED.

PHOTOS-ELECTION-14-(PART-1)

புதிய அணியின் பட்டியல்.

தற்போது பதவியில் இருக்கும் அணியின் பட்டியல்.

LIST OF CONTESTANTS FOR SPL ELECTION

VIDEO CLIPPING ON 50 WEEKS  LECTURE -HRS

DETAILS OF 1-25 LECTURES IN HRS

DETAILS OF 26-50 LECTURES IN HRS

D.A 10 % INCREASE G.O NO-96 DT:3-4-14

சங்க தேர்தல் தேதி அறிவிப்பு.

GOOGLE EARTH-USEFUL SOFTWARE

TEAM  VIEWER - A  MAGIC  SOFTWARE

PHOTO  COMPRESSION -USEFUL ARTICLE

ESTIMATE PREPARATION-SOME  USEFUL TIPS

ROAD  SAFETY -ITS  IN OUR HANDS

HOW TO GET RID OF PRESSURE IN HIGHWAYS

LETTER FROM G.S TO CONDUCT ELECTIONS

WOMENS DAY CELEBRATION NELLAI-PHOTO

ER.MOHANASUNDARAM,DE RETIREMENT FUNCTION  PHOTOS

நெல்லையில் நடந்தது என்ன ?நேரில் கண்ட பொறியாளர் கடிதம்

பிப்ரவரி 2014 சங்க இதழில் பொது செயலாளர்  கடிதம்-விளக்கம்.

FINANCE DEPT LETTER DT:27-3-14

BYE LAWS OF OUR ASSOCIATION

EC-MEETING MINUTES  AT TRICHY(15-3-14)

COIMBATORE DIST MINUTES(14-3-14) PHOTO

HIGHNEWS  MARCH-2014

OFFICIAL SENIORITY LIST-ADE-(JAN 2014)

OFFICIAL SENIORITY LIST (D.E-C.E) JAN-2014

COIMBATORE MEETING MINTS-FEB-14 PHOTO

HIGHCOURT JUDGEMENT(27-2-14) PAY CASE

HIGHNEWS-FEB-14  WRAPPER-1     2

STOP OUTSOURCING OF C.E (TNRSP)

FINANCE DEPT. LETTER NO 46373 DT:-27-1-14

15 ENGINEERS DEPUTED FOR IRC-74(G.O-11)

HIGHNEWS-2014

COIMBATORE DIST.NEW YEAR MEET PHOTOS

D.E PROMOTION G.O 289 DT:19-12-13

(PAGE-1   PAGE-2   PAGE-3 )

D.E PROMOTION D.G'S ORDER PAGE-1 PAGE-2

PAGE-3  PAGE-4   PAGE-5  PAGE-6   PAGE-7

HIGHNEWS DEC-2013

D.E PROMOTION PANEL G.O 182 DT:11-11-13

PAGE-1    PAGE-2

COIMBATORE DIST MEET PHOTOS OCT-13

FUNDAMENTAL RULES OF GOVT. SERVANT

PRESS RELEASE ON D.A INCREASE.

D.A INCREASE G.O:NO:401 DT:-10-10-13

HIGHNEWS-OCT-13  WRAPPER-1 WRAPPER-2

Q.C.CHARGES -REVISED RATE.G.O-140

C.E'S QUARTERS CHENNAI G.O 150 DT:28-9-13

RETIRED ENGR'S MEET ON 29-9-13

PRINCIPAL SECRY (FINANCE) LR.DT: 23-9-13

ER.NARASIMMAN-A-SOCIAL WORKER-WRITER

NEW C&M DIVISION  FORMED IN PERAMBALUR-G.O:141 DT:-17-9-2013

G.O-141 PAGE-1   2   3   4   5   6   7

HIGHNEWS-SEP-2013

25 WEEKS OF LECTURE IN H.R.S.

CLICK TO DOWNLOAD APPENDIX-33

58TH AGM-CHENNAI PHOTOS -PART-2(NEW)

58TH AGM -CHENNAI PHOTOS-PART-1

58TH AGM AGENDA   (PART-1)  (PART-2)

D.E TRANSFER G.O 174 DT:4-9-13 &D.G ORDER

S.E PROMOTION G.O(3D) NO:27 DT:-30-8-13

S.E PROMOTION D.G ORDERS DT-30-8-13

FINANCE SECRETARY LETTER PG-1   PG-2  PDF

THENI DIST MEETING MINUTES-AUG-13

ADE'S POSTINGS -D.G'S ORDERS(21-8-13)

AE/JE PROMOTION G.O 144 DT:6-8-13

TNPSC-2007-10-AE'S REGULARISATION ORDERS-

HIGHNEWS AUG-13 PART-1   PART-2

MADURAI  REGIONAL MEET PHOTOS-AUG-13

ER.SIVAKUMAR RETIREMENT PHOTOS-P 2

PHOTOS  OF COIMBATORE MEET-AUG-13

RETIREMENT FUNCTION OF ER.M.SIVAKUMAR,DSE(NH) SALEM P-1  P-2

S.E PROMOTION G.O 157 DT:30-7-13

S.E PANEL LIST G.O 127 DT:30-7-13

G.O NO:242 DT:22-7-13(PAY REDUCTION)

CRIDP G.O FOR 2013-14 (275 PAGES)

PRESS RELEASE-C.M SANCTIONS FUND.

MID YEAR MEET INVITATION FOR RETIRED ENGINEERS.

SENIORITY LIST OF S.E -C.E'S AS ON 18-7-2013

HIGHNEWS-JULY-2013

C.E'S PROMOTION G.O.NO145 DT:15-7-13

HIGHWAYS  SCHEDULE  OF RATES-2013-14

SCHEDULE OF RATES-2013-14 (90 PAGES)

DE PROMOTION & TRANSFER G.O 93/11-6-13

AGM OF RETIRED ENGINEERS ON 30-6-13

SENIORITY LIST OF D.E'S AS ON 1-6-2013

ADE'S PROMOTION ORDER DT.5-6-2013

CLICK FOR TRANSFER  ORDERS OF A.E'S .

CLICK FOR TRANSFER ORDER OF ADE'S

CLICK FOR AE TO ADE PROMOTION PANEL LIST

REGULARISATION ORDERS OF NEW AE'S

DE TRANSFER G.O.NO:85  DT:23-5-2013

HIGHNEWS-MAY-13

PBMC-G.O-NO:4 DT:23-1-2013 P-1 P-2 P-3

CO-ORDINATORS FOR DHARNA ON 5-3-13

SLOGANS FOR DHARNA

DHARMAPURI-KRISHNAGIRI MEETING MTS

DARMAPURI-KRISNAGIRI PHOTOS(17-2-13)

DE PROMOTION G.O NO 29 DT:22-2-13.

PUDUKOTTAI DT.MEETING MINUTES-FEB-13

DE TRANSFER G.O-25 DT:-13-2-13

DE PROMOTION G.O(T) NO:16 DT:-7-2-2012

C.E PROMOTION G.O (RT)NO:16 DT:-4-2-12

S.E PROMOTION G.O (T) NO:14 DT:-4-2-12

RETIRED ENGINEERS MEET PHOTOS (6-1-13)

73RD-IRC-VIDEOS    1          4     5     6   7

73RD -IRC-PHOTOS-PART-1

73RD-IRC-PHOTOS-PART-2

73RD-IRC-PHOTOS-PQRT-3

73RD IRC-INAUGURATION-INVITATION

DHRMAPURI-KRISHNAGIRI MEET 25-12-12

COMBINED ENGINEERING SERVICE EXAM

NEW C.E OFFI BLDG-G.O NO: 207 DT:17-12-12

GOVT OF T.N PRESS RELEASE-DT:16-12-12

C.R.M-      ...DATA      ----SPECIFICATION

C.G.P.C   -----DATA    -----SPECIFICATION SCHEDULE OF RATES-2012-13

PUDUKOTTAI DT.MINUTES-DEC-12

HIGHNEWS-DEC-12

INVITATION  IRC-73-COIMBATORE

SENIORITY LIST OF C.E-S.E(AS ON 1-12-12)

SENIORITY LIST OF D.E'S AS ON 1-12-12

D.E PROMOTION G.O 282,  30-11-12 PG-1 PG-2

C.E PROMOTION G.O (3D)52  26-11-12

THENI DT.NEW OFFICE BEARERS-MINUTES-NOV

NEW YEAR MEET- RETIRED ENGINEERS ON 6-1-13

HIGHNEWS-(E-MAGAZINE)-NOVEMBER-2012

MEETING MINUTES AND PHOTOS OF PUDUKOTTAI  DISTRICT (6-11-12)

FELICITATION FOR THE NEW OFFICE BEARERS OF  ATNHE BY RETIRED EMPLOYEES UNION AT MADURAI.(13-10-12)

EDAPADI DN.. -PHOTO GALLERY

D.E'S TRANSFER G.O:133(HK1) DT:15-10-12

NEW C&M DIVISION FORMED AT EDAPADI

PUDUKOTTAI DT.MEETING MINUTES-OCT-12

RETIRED ENGINEERS MEET-OCT-12

 D.A INCREASE G.O NO:362  DT:5-10-12

PANEL G.O 155 DT:15-9-12-PG-1  PG-2

CRIDP-WORKWISE- SH- MDR- ODR-   ODR.SCP

CRIDP-WORKS-ALL-COMBINED

CRIDP-G.O -NO.161 DT:1-10-12

PACKAGE G.O -NO.162 DT-1-10-12

G.O ON  R .A .S  TECHNICAL  COMMITTEE-    (G.O(D)-160 DT12-9-12

.VOTERS LIST-1 (LM: 48 TO 1141)

VOTERS LIST-2 (LM:1142 TO 1519)

VOTERS LIST-3 (LM :1520 TO 1867)

VOTERS LIST-4 (LM: 1868 TO 2089)

HEALTH IMPACT OF C.M.P-AN ARTICLE BY ER.N.POOVANANDAM

NEW OFFICE BEARERS (2012-14)

PHOTOS-AGM (57) -TRICHY(15-9-12)-PART-1

PHOTOS-AGM (57) -TRICHY(15-9-12)-PART-2

மதிப்பீடுகள் தயாரிப்பதற்கு சில குறிப்புகள்.

SECRETARY TRANSFER G.O DT 29-8-12

IRC 73RD MEET-COIMBATORE (7- 11 JAN-13)

LIST OF VALID CANDIDATES-ELECTION-2012

APPRECIATION LETTER FROM S.E (C&M)SALEM

ELECTION NOMINATION FORM-1    FORM-2

E-பாதை

ARTHE (RETIRED ENGINEERS  ASSN.)

PPT BY ER.V.UTHAYAKUMAR (ADE-PROJECTS-CHENNAI) (DOWNLOAD)

PHONE NO OF C&M D.E'S & S.E'S(1-8-12)

1.LETTER ON RE-ORGANIZATION

2.MODIFIED PROPOSAL

3.NEW PROPOSED DIVISIONS & CIRCLES

ARTICLE ON PHOTO COMPRESSION.

www.tnhighwaysengineers.com

LETTER TO  PROTECT OUR RIGHTS

NEW LIST OF AE'S JOINED IN 2012

PHOTO GALLERY MADURAI MEET(26-5-12)

DINAMALAR  NEWS (15-4-2012)

CONTROL YOUR ANGER

KOVAI MEETING MINUTES (25-2-2012)

TIRUNELVELI WOMENS DAY MINUTES(8-3-12)

THENI DIST.MEETING MINUTES (16-2-2012)

COIMBATORE MEET PHOTOS (25-2-12)

REDUCED  FREQUENCY AS PER M.O.S.T

NEW HIGH-TECH VEHICLE FOR  HIGHWAYS

DOWNLOAD MEMBERSHIP FORM (A T N H E)

QC TEST-MOBILE FORMAT

உங்கள் பக்கம்  (2-7-2011).

சாலைவிபத்துகளுக்கு காரணம் யார்?

நமது இணையத்தளத்தில் வெளியான கட்டுரை பற்றிய பொறியாளர் நண்பரின் கருத்து.

TEAM VIEWER - A MAGIC SOFTWARE

QUALITY CONTROL REGISTER FORMS(121 pages) DOWNLOAD

ஓய்வு பெற்ற தலைமை பொறியாளர் தாணுபிள்ளை அவர்களிடம் இருந்து வந்த பாராட்டு கடிதம்.

DO YOU WANT A GREEN WORLD.

தேனி மாவட்ட அன்றைய இணைய தளம.http://www.highwaystheni.webs.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

NOT JUST ROADS,  WE ARE BUILDING A NATION.

துறையின் அனைத்து நிகழ்வுகளையும் உங்களுக்கு முதலில் தருவது நம் இணையதளம்.

1,00,000 முறைகளுக்கு மேல் பார்வையிடப்பட்டுள்ளது

Er.G.Manuneethi-9442557571     e-mail-manuneethi@live.com

==============================================================================

 5  பொறியாளர்கள் ,கண்காணிப்பு பொறியாளர்களாக பதவி உயர்வு.

CLICK HERE FOR G.O >>DE promotion G.O(31-3-15) PG-1  PG-2  PG-3

==============================================================================

தமிழ்நாடு நெடுஞ்சாலை பொறியாளர் சங்க தேர்தல் விரைவில் அறிவிக்கப்படலாம்.
 

கடந்த சனிக்கிழமை(28-3-15) சென்னையில் கூடிய செயற்குழு கூட்டத்தில் முடிவு.

==============================================================================

100TH WEEKLY LECTURE-CELEBRATION IN H.R.S

1. MOU SIGNED BETWEEN H.R.S AND CRRI,NEW DELHI

2.100TH WEEKLY LECTURE -ALL THE LECTURERS WERE HONORED

3.NEWS LETTER RELEASED BY PRINCIPLE SECRETARY,HIGHWAYS AND RECEIVED BY DIRECTOR,CRRI.

GROUP PHOTO OF HRS-CRRI-WITH SECRETARY HIGHWAYS

==============================================================================

மகளிர் தின வாழ்த்துக்கள் 

கண்காணிப்பு பொறியாளர் பதவி உயர்வு ஆணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது .

இந்த ஆணை வழங்கிய மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்களுக்கும்,
மாண்புமிகு நெடுஞ்சாலை துறை அமைச்சர்
அவர்களுக்கும்,

துறை செயலர் மற்றும் முதன்மை இயக்குனர் அவர்களுக்கும் பொறியாளர்கள் சார்பாக நன்றி.

D.E TO S.E PROMOTION PANEL G.O NO:26   DT:-23-02-2015 PAGE-1        PAGE-2.

==============================================================================

தற்போது பொறியாளர்கள் சந்திக்க இருக்கும் முக்கிய பிரச்சனைகள் மூன்று.
1.ஓய்வு பெற்ற பொறியாளரை OUTSOURCING  மூலம் TNRSP தலைமை பொறியாளராக நியமிப்பது.
(இதனால் ஒரு கண்காணிப்பு பொறியாளர் தலைமை பொறியாளர் பதவியை இழக்கிறார்.தொடர்ந்து பதவி உயர்வு வாய்ப்பை ஒரு கோட்ட பொறியாளர்,ஒரு உதவி கோட்ட பொறியாளர்,ஒரு உதவி பொறியாளர் இழக்கிறார்.அது நீங்களாக கூட இருக்கலாம்.)
தீர்வு:-கீழ்க்கண்ட கடிதத்தை டவுன்லோட் செய்து உங்கள் கையொப்பம் இட்டு ,CHIEF SECRETARY,PRINCIPLE SECRETARY,HIGHWAYS,FINANCE SECRETARY,HONOURABLE MINISTER(HIGHWAYS) ஆகியோருக்கு அனுப்புங்கள்.>>>

click HERE>>>>   To secretary highways     To chief secretary       To  finance secretary    To highways minister

DOWNLOAD AND SEND TODAY ITSELF-URGENT

LAST DATE TO APPOINT AGAIN THE RETIRED C.E IS 2-3-15

2.ஊதிய பிரச்சனை :-(வழக்கு தற்போது உச்சநீதி மன்றத்தில் நடைபெற்று வருகிறது .இதில் வெற்றி பெற்றால் மட்டுமே தொடர்ந்து தற்போதைய ஊதியம் பெறமுடியும்.இல்லையேல் ரூ 10,000 முதல் 15,000 வரை குறைய வாய்ப்புள்ளது.)
தீர்வு:-வழக்கு நிதி தாராளமாய் உடனடியாக வழங்குங்கள்.


3.துறை மறு சீரமைப்பு :-
(எப்போது வரும்? யாருக்கு பாதிப்பு ?போன்ற சந்தேகங்கள்.)
விவரங்களுக்கு பொது செயலாளரின் கடிதம் .

==============================================================================

 

ஊதிய வழக்கு உச்சநீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வருகிறது.ஊதியம் குறைக்கப்பட்டால் ,பொறியாளர்களின் ஊதியம் ரூபாய் 11,000 முதல் 15,000  வரை குறையும் வாய்ப்பு உள்ளது.எனவே பொறியாளர்கள் தாராளமாய் வழக்கு நிதி வழங்குங்கள்.

வழக்கை வென்றெடுக்க இது ஒன்றே வழி.

FOR MORE DETAILS CLICK HERE>>>>ஊதிய வழக்கின் நிலை பற்றிய அறிக்க

================================================================================

10-2-15 அன்று கோவையில் நடைபெற்ற மண்டல கூட்டம்.


ஊதிய பிரச்சனை தொடர்பாக உச்சநீதிமன்றத்தில் நடைபெறும் வழக்கு தொடர்பான விளக்க கூட்டம் நடைபெற்றது.17-2-15 க்கு முன்பாக வழக்கை வென்றெடுக்க அனைவரும் வழக்கு நிதி  வழங்குவது என ஏக மனதாக தீர்மானிக்கப்பட்டது .

==============================================================================

தலைமை பொறியாளராக பதவி உயர்வு பெற்றுள்ள பொறியாளர் கே.சி .பரமேஸ்வரன் அவர்களுக்கு பொறியாளர்கள் சார்பாக வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துகொள்கிறோம்.
இந்த ஆணை வழங்கிய மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்களுக்கும்,
மாண்புமிகு நெடுஞ்சாலை துறை அமைச்சர்
அவர்களுக்கும்,

துறை செயலர் மற்றும் முதன்மை இயக்குனர் அவர்களுக்கும் பொறியாளர்கள் சார்பாக நன்றி.

CLICK HERE FOR CE PROMOTION G.O (D) NO.28 DT:-4-2-15

==============================================================================
கோட்ட பொறியாளர்களாக பதவி உயர்வு பெறவுள்ள பொறியாளர்களின் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

CLICK HERE FOR D.E PROMOTION PANELG.O NO.12 DT:-4-2-15 PAGE-1  PAGE-2

==============================================================================

புதிய IDS G.O வந்துவிட்டது என்றும்,ஏப்ரல் ஒன்று முதல் அமல்படுத்தப்படும் என்றும் கடந்த சில நாட்களாக பொறியாளர்கள் மத்தியில் பரபரப்பு நிகழ்ந்து வருகிறது.இதில் உலக வங்கியின் பரிந்துரையின் அடிப்படையில் துறை மறு சீரமைப்பு பற்றிய முடிவு கொள்கை அளவில் (In principle approval) ஏற்றுகொள்ளபட்டுள்ளது.அதற்கான G.O வெளியாகி உள்ளது.

தற்போது கொடுக்கப்பட்டுள்ள பெயர் institutional capacity enhancement plan (ICEP) என்பதாகும்.
மேலும் விவரங்களுக்கு இங்கே  கிளிக் செய்யவும்(G.O NO:3 DT:- 5-1-15)

==============================================================================

தலைமை பொறியாளர் பதவி உயர்வு பெற்றுள்ள பொறியாளர்.G.தங்கமுத்து அவர்களுக்கு பொறியாளர்கள் சார்பாக வாழ்த்துக்கள்.

இந்த ஆணை வழங்கிய மாண்புமிகு முதல்வர்,

மாண்புமிகு நெடுஞ்சாலை துறை அமைச்சர்,

துறை செயலர் மற்றும் முதன்மை இயக்குனர் ஆகியோருக்கு பொறியாளர்கள் சார்பாக நன்றி தெரிவித்துகொள்கிறோம்.

CLICK HERE FOR G.O PAGE-1 PAGE-2

==============================================================================

OFFICIAL SENIORITY LIST OF C.E-S.E-C.E AS ON 1-1-15

SENIORITY LIST OF ENGINEERS IS PUBLISHED BELOW.WE TAKE MUCH CARE IN PREPARING THE LIST.BUT STILL SOME ERRORS APPEAR.

PLEASE HELP US TO IDENTIFY ERRORS IF ANY SEND SMS TO 9442557571

SENIORITY LIST OF C.E-S.E AS ON 1-1-15

SENIORITY LIST OF D.E AS ON 1-1-15

SENIORITY LIST OF ADE AS ON 1-1-15

CLICK HERE FOR PONGAL BONUS G.O-2015

==============================================================================

 

PANEL G.O FOR AE TO ADE RELEASED.

CLICK HERE FOR AE(JE) TO ADE PANEL G.O NO:166 DT:-29-12-14

சகோதர சகோதரி பொறியாளர்களே ,அனைவருக்கும் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் .2015 பொறியாளர்களின் ஒற்றுமை ஓங்குவதாகவும்,பொறியாளர் நலன் காப்பதாகவும் அமைய இறைவனை பிரார்த்திப்போம்.பணி சுமை காரணமாக நம் இணையதள தகவல்கள் தருவதில் சற்றே தொய்வு இருந்தது.புத்தாண்டில் புது தகவல்களை உடனடி வழங்க முழு முயற்சி மேற்கொள்ளப்படும்.

==============================================================================

புத்தாண்டை எதிர்நோக்கியிருக்கும் பொறியாளர் நண்பர்களே,சங்க கூட்டங்கள் அங்காங்கே நடைபெற்ற தகவல்கள் வந்த வண்ணம் உள்ளது.கோவை,திருச்சி,திருப்பூர் ,மதுரை மற்றும் கன்னியாகுமரியில்  நடைபெற்ற கூட்டங்களின் புகைப்படங்கள் மற்றும் கூட்ட நடவடிக்கை விவரங்கள் உங்களுக்காக.

 MEETING AT MADURAI -PHOTOS                  MEETING MINUTES-PG-1  PG-2   PG-3

MEETING AT TIRUPPUR-PHOTOS                              MEETING MINUTES

MEETING MINUTES OF TRICHY-PG-1           PG-2

MEETING MINUTES KANNIYAKUMARI

=============================================================================

2-12-14 அன்று திருச்சியில் நடைபெற்ற மண்டல அளவிலான சங்க கூட்டத்தில் பொறியாளர்கள் கலந்து கொண்டனர்.அதில் மறைந்த பொறியாளர் ஷாஜஹான் அவர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்தியதுடன் அன்னாரின் குடும்பத்திற்கு திருச்சி மண்டல பொறியாளர்கள் சார்பாகவும்,சங்கத்தின் சார்பாகவும் நிதி வழங்கப்பட்டது.கண்காணிப்பு பொறியாளர்(க.ம.ப),திருச்சி,மற்றும் அனைத்து ,பொறியாளர்களுக்கும் நன்றி.

 

தலைமை பொறியாளர் பதவிக்கு தகுதியானவர்  பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது .
மாண்புமிகு முதலமைச்சர் ,

நெடுஞ்சாலை துறை அமைச்சர்

மற்றும் துறை செயலர்,முதன்மை  இயக்குனர் அவர்களுக்கும்

பொறியாளர்கள் சார்பாக நன்றியினை தெரிவித்து கொள்கிறோம்.

CLICK HERE FOR G.O PAGE-1, PAGE-2

=============================================================================

E.C MEETING OF THE ASSOCIATION HELD ON 29-11-14 AT CHENNAI.

==============================================================================

ASSOCIATION  MEETING  HELD AT COIMBATORE ON 7-11-2014

THE OFFICE BEARERS OF DISTRICT UNITS ELECTED.

==============================================================================

CLICK HERE FOR HIGHNEWS-0CT-14

 

============================================================================

HONORABLE MINISTER'S REVIEW MEETING HELD ON 16-10-14

CLICK HERE FOR PRESS RELEASE

DEARNESS ALLOWANCE INCREASED TO 107%

CLICK HERE FOR G.O NO:245,DT: 10TH OCTOBER,2014

==============================================================================சங்கத்தின் 59 ஆவது பொதுக்குழு வேளாங்கண்ணி இல் கூடியது.நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பொறியாளர்கள் கலந்துகொண்டனர்.

வேளாங்கண்ணி இல் நடைபெற்ற 59 ஆவது பொதுகுழுவில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானங்கள் .

 P1     P2      P3      P4

CLICK HERE FOR PHOTOS OF 59TH AGM

CLICK HERE FOR HIGHNEWS-SEP-2014

==============================================================================

ஒரு இலட்சம் முறை பார்வை இடப்பட்டதை முன்னிட்டு வெளியான பாராட்டு வரிகளில் யாருக்கு முதல் , யாருக்கு இரண்டாவது என்பதில் முடிவு செய்வது முடியாத அளவிற்கு அனைவருமே அற்புதமான வரிகளில் வடித்திருந்தார்கள். ,இறுதியாக பங்குபெற்ற அனைத்து நண்பர்களுக்கும் தலா ரூபாய் 1000 (விதிகளை தளர்த்தி) வழங்க முடிவு செய்யபட்டுள்ளத.1000 ரூபாய் என்பது பெரிய விஷயம் அல்ல என்றாலும் அன்பின் அடையாளமாக அதை வழங்குவதில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன்.பொறியாளர்கள் கணினியையும் இணையத்தையும் பயன்படுத்தி மேன்மை அடைய வேண்டும் என்பதற்க்காகவே தொடரும் எம்முடைய பயணம்.நண்பர்கள் தங்களது முகவரியை E-MAIL அல்லது SMS மூலமாக அனுப்புமாறு அன்புடன் வேண்டுகிறோம் .(gmanuneethi@gmail.com,9442557571)

click here for  பாராட்டு வரிகள்  ==============================================================================

சென்னையில் H.R.S ல் நடைபெற்ற 75 ஆவது வார WEEKLY TECHNICAL LECTURE இல் சிறப்பு அழைப்பாளராக

 Dr.V.இறைஅன்பு, I.A.S அவர்கள் கலந்துகொண்டு "THE ROAD LESS TRAVELLED"என்ற தலைப்பில் சிறப்புரை ஆற்றினார்.

நம் துறையின் முதன்மை செயலர திரு.ராஜீவ் ரஞ்சன் ,I.A.S அவர்கள் தலைமை உரை ஆற்றினார்.

விழாவில் நெடுஞ்சாலை அராய்ச்சி நிலையத்தின் இயக்குனர்,தலைமை பொறியாளர்(திட்டங்கள்),மற்றும் துறையின் பொறியாளர்கள் கலந்து கொண்டனர்.பொறியாளர்.சதீஷ் அவர்கள் இணைப்புரை வழங்கினார்.

 

 

"Making Indian Engineering World-class" is theme of Engineers Day 2014

 

TODAY IS LAST DAY TO SEND MAIL ABOUT  WWW.MANUNEETHI.IN AND WIN PRIZES.

==============================================================================

நன்றி.நன்றி.நன்றி.
நம் இணையதளத்தை 1,00,000 (ONE LAKH) முறை பார்வையிட்டு ஆதரவு தந்துள்ள  பொறியாளர்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து நல்  உள்ளங்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துகொள்கிறேன்.தொடர்ந்து பொறியாளர்கள், இணையதளத்தையும் கணினியும் பயன்படுத்தி நம் துறையை முன்னேற்ற பாதையில் கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்பதே இந்த நாளில் எனது விருப்பம்.

தொடரும் எமது பொறியாளர் சேவை உங்கள் பேராதரவுடன் .

இந்த நாளை கொண்டாடும் விதமாக நம் இணையத்தை பற்றி இரு வரிகளுக்கு மிகாமல்  (ENGLISH OR TAMIL) எழுதி அனுப்பும் நண்பர்களுக்கு பரிசு தொகை வழங்குவதுடன் பங்குபெறும் அனைவரின் வரிகளும் நம் இணையத்தில் அவர்களின் பெயருடன் வெளியிடப்படும்.

(LAST  DATE FOR SENDING THROUGH MAIL IS 15-9-14)

FIRST PRIZE-RS 3000  SECOND PRIZE-RS 2000  THIRD PRIZE-RS 1000

(e-mail id:- gmanuneethi@gmail.com  (or)  manuneethi@live.com)

RESULTS WILL BE ANNOUNCED ON ENGINEER'S DAY SEP-15TH

==============================================================================

A PRESENTATION  BY ONE OF OUR ENGINEER FOR REACHING 1,00,000 VISITS OF OUR WEBSITE

 

 

 

==============================================================================

 

Er.M.CHAKRAVARTHY VIJAYAKUMAR, J.C.E (DESIGNS) HONOURED BY DIRECTOR GENERAL, ON HIS RETIREMENT.

 

ER.M.CHAKRAVARTHY HONOURED BY ER.VELLIANGIRI, S.E (METRO)

==============================================================================

CLICK FOR HIGHNEWS AUG-14

==============================================================================

12 உதவி கோட்ட பொறியாளர்கள்,  கோட்ட  பொறியாளர்களாக பதவி உயர்வு.

மேலும் 6 கோட்ட  பொறியாளர்கள் பணியிட மாற்றம்.

பதவி உயர்வு ஆணை வழங்கிய

மாண்புமிகு நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கும்,

நெடுஞ்சாலை துறை முதன்மை செயலர் அவர்களுக்கும்,முதன்மை இயக்குனர் அவர்களுக்கும்

பொறியாளர்கள் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துகொள்கிறோம்.

CLICK HERE FOR G.O AND D.G ORDERS

பதவி உயர்வு பெற்றுள்ள பொறியாளர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள்.

.==============================================================================

நமது இணையதளம் ஆரம்பித்து இன்றுடன் 5 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்துள்ளது என்பதை மகிழ்வுடன் பகிர்ந்துகொள்கிறேன்.இதற்கு அனைவரும் தரும் ஆதரவிற்கு எனது மனமார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்து கொள்கிறேன்.பொறியாளர் ஒருவர் அனுப்பிய வாழ்த்து கீழே.

9 கோட்ட பொறியாளர்கள் கண்காணிப்பு பொறியாளர்களாக  பதவி உயர்வு மற்றும்

4 கண்காணிப்பு பொறியாளர்கள் பணியிட மாற்றம்.

G.O NO(3D)27 DT :-30-7-2014 (COPY OF G.O WILL BE PUBLISHED SOON)

பதவி உயர்வு ஆணை வழங்கிய மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்களுக்கும்,

மாண்புமிகு நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கும்,

நெடுஞ்சாலை துறை முதன்மை செயலர் அவர்களுக்கும்,முதன்மை இயக்குனர் அவர்களுக்கும்

பொறியாளர்கள் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துகொள்கிறோம்.

*********************************

ER.R.ARUNACHALAM S.E (C&M) MADURAI TRANSFERED AS S.E (C&M) TIRUPUR.

ER.R.RAMESH S.E(NH) MADURAI TRANSFERED AS S.E (N&RR) TIRUNELVELI.

ER.R.KRISHNAKUMAR S.E (PROJECTS) CHENNAI TRANSFERED AS S.E (PROJECTS) COIMBATORE.

ER.U.PALANIAPPAN S.E (PROJECTS) TANJAVUR TRANSFERED AS S.E (C&M) TIRUNELVELI.

************************************************

1.ER.G.SRINIVASAN D.E (QC) TIRUPUR PROMOTED AS  S.E (N&RR) SALEM.

2.V.KUMAR D.E  (QC) VILLUPURAM PROMOTED AS  J.D(PLANNING) O/O D.G CHENNAI.

3.ER.M.GNANASEKARAN D.E (C&M) CHENGALPATTU PROMOTED AS  J.D(ADMIN) O/O D.G CHENNAI.

4.ER.A.SHAJAHAN D.E (QC) MADURAI  PROMOTED AS  S.E (PROJECTS) THANJAVUR.

5.ER.R.GUHAPRASAD  D.E (TNRSP) TRICHY PROMOTED AS S.E (C&M) MADURAI.

6.ER.P.PERIYASAMY DCE (C&M) CHENNAI PROMOTED AS S.E (PROJECTS) MADURAI.

7.ER.V.DURAISAMY DSE (NH) CHENNAI  PROMOTED AS J.D (HRS) CHENNAI.

8.ER.P.MANOHARAN D.E (METRO) DIVISION-3 PROMOTED AS S.E(PROJECTS) CHENNAI.

9.ER.T.RAJENDRAN D.E(N.H) VELLORE PROMOTED AS S.E (N.H) MADURAI.

************************************************

6 SUPERINTENDING ENGINEERS TRANSFERED.

(G.O(Rt) No:131 dt 17-7-14)  PAGE-1   PAGE-2

1. ER.G.R.RAJENDRAN,    J.D(Q.C),O/O THE D.G,CHENNAI TRANSFERED  AS    S.E (TNRIDC),CHENNAI

2. ER.K.C.PARAMESWARAN,    J.D (HRS) TRANSFERED AS   S.E (TNRSP) SALEM

3. ER.P.MURUGESAN    S.E(C&M) TIRUNELVELI  TRANSFERED AS    S.E(N.H) CHENNAI

4. ER.A.MUNUSAMY ,   S.E (TNRIDC) CHENNAI TRANSFERED AS   S.E (N&RR) TRICHY

5. ER.M.A.MANIKANDAN    J.D(PLANNING) O/O D.G CHENNAI TRANSFERED AS    S.E(N.H) TIRUNELVELI

6. ER.G.THANGAMUTHU     S.E(TNRSP) SALEM TRANSFERED AS     J.D(Q.C),O/O THE D.G,CHENNAI

==============================================================================

CLICK HERE FOR>> HIGHNEWS-JULY-14

நமது சங்க இதழில் பக்கம் 11 இல் வெளியான தகவலில் திருத்தும் .
 
30-6-14 இல் அரசு பணியை நிறைவு செய்தவர்கள் பட்டியலில்
 
பொறி.எஸ்.மனோகரன் ,உதவி கோட்ட பொறியாளர் ,ஊட்டி.என்பதற்கு பதில்
 
பொறி.எஸ்.மனோகரன் ,உதவி கோட்ட பொறியாளர்,திருச்செங்கோடு என்று படிக்கவும்.

 

==============================================================================

EXECUTIVE COMMITTEE MEETING HELD AT CHENNAI ON 12-7-14

MINUTES OF THE MEETING WILL FOLLOW SOON

==============================================================================

Er.T.CHANDRASEKARAN,S.E(PROJECTS),COIMBATORE RETIRED ON  30-6-14.

Memento given on behalf of coimbatore unit.

==============================================================================

Er.PERIYASAMY ,S.E(C&M)TIRUPUR, RETIRED ON 30-6-14

 

==============================================================================

ER.J.NIRMALA PROMOTED AS DCE(METRO) CHENNAI AND

ER.M.SELVAKUMAR PROMOTED AS D.E(N&RR) TRICHY.

Congratulations to the newly promoted engineers.

CLICK HERE FOR G.O NO.105 DT:-13-6-14

==============================================================================

அன்புள்ள அண்ணனுக்கு,
வணக்கம்,எனது இதயகனிந்த வாழ்த்துகள்.தங்கள் தொடர்ந்து இணையதளத்தை நடத்தி வந்த போதிலும்
இதை தங்களின் ஆதரவு களமாக மாற்றாத நேர்மை திறம் என்னை உள்ள படியே வியக்க வைத்தது.
நீங்கள் தொடர்ந்து சங்க பணிகளில் ,இருந்ததால்தான்  எல்லோரையும் விட அதிக வாக்குகள் 
பெற்றுள்ளீர்கள்.அறிஞர் அண்ணா சொன்னது போல் "தேர்தல் வரை நாம் ஒரு அணியின் பிரதிநிதி,வென்ற
பின் மக்களின் பிரதிநிதி".எனவே,எதிர்த்து நின்றோர்,ஆதரவு தந்தவர்,ஆதரவு தரதோர்,என வேறுபாடு பார்க்காமல் 
தொடர்ந்து பொறியாளர் நலன் காக்க நீங்கள் பாடுபடுவீர்கள் என்பதில் எனக்கு எவ்வித
ஐயமுமில்லை.தொடர்ந்து உங்கள் பணி வெற்றி பெற மீண்டும் எனது வாழ்த்துகள்.
என்றென்றும் அன்புடன்,
உங்களின் அன்பு தம்பி,
பொறி.கே.எஸ்.செந்தில் குமார்,பி.இ,
உதவிக்கோட்ட பொறியாளர்(நெடுஞ்சாலை)
தரக்கட்டுப்பாடு,தரும புரி.
(4/5/14 அன்றே அனுப்பிய எனது மின்னஞ்சல் மீண்டும் தங்களின் பார்வைக்கு)
Sent from my iPad
சகோதரர் செந்தில்குமாருக்கு நன்றி.அவர் கூறியது போலவே தொடர்ந்து பொறியாளர் நலனுக்கு 
என்னால் ஆன சேவைகள் தொடரும் என உறுதி அளிக்கிறேன்.
==============================================================================
COIMBATORE REGIONAL MEETING HELD ON 13-6-14
CLICK HERE FOR MORE PHOTOS.
==============================================================================
 

 

FOR  MORE DETAILS CLICK HERE.

==============================================================================

CLICK HERE  FOR HIGHNEWS-JUNE-14

CLICK FOR OUTER WRAPPER

CLICK FOR INNER WRAPPER

==============================================================================

சங்கத்தின் செயற்குழு கூட்டம் 7-6-14 அன்று   திருச்சியில் நடைபெற்றது.
 

 முக்கிய தீர்மானங்களில் சில.
 

1.உதவி பொறியாளர் மற்றும் உதவி கோட்ட  பொறியாளர்களின் பதவி உயர்வு ஆணை வழங்கிய மாண்புமிகு அமைச்சர்,முதன்மை செயலர்,முதன்மை இயக்குனர் ஆகியோருக்கு நன்றி.

2. பணியில் உள்ளபோது உயிரிழக்கும் பொறியாளர் குடும்பத்துக்கு நிதி வழங்கும் திட்டம்.

3.10 ஆம் வகுப்பு மற்றும் +2 இல் முதல் 3 இடங்களை அடையும் பொறியாளர்களின் குழந்தைகளுக்கு ஊக்க பரிசு வழங்கும் திட்டம்.

4.சென்னையில் உள்ள பொறியாளர் இல்ல அறைகள் மற்றும் அலுவலகங்களை மேம்படுத்தும் திட்டம்.

5.பணியிட மாற்றம் செய்யும்போது கலந்தாய்வு முறையை வரும் ஆண்டில் நடைமுறை படுத்த முயற்சி மேற்கோள்ள தீர்மானம்.

6.உதவி பொறியாளர்களின் SERVICE RULE AMENDMENT விரைவில் பெற நடவடிக்கை.

இன்னும் பல. ...விரிவான அறிக்கை விரைவில்.

==============================================================================

A.E TRANSFER ORDER(21-5-14)

A.E TRANSFER ORDER(23-5-14)

ADE TRANSFER ORDERS FOR 60 ENGINEERS.(23-5-14)

PAGE-1    PAGE-2   PAGE-3   PAGE-4  PAGE-5  PAGE-6

ADE TRANSFER  ORDERS FOR 84 ENGINEERS(26-5-14)

PAGE-1  PAGE-2   PAGE-3   PAGE-4   PAGE-5   PAGE-6   PAGE-7

==============================================================================

AE TRANSFER ORDER  PG-1  PG-2 PG-3  PG-4

PG-5  PG-6  PG-7

உதவி பொறியாளர்கள் மாற்றம், சிலருக்கு மாற்றமாகவும் பலருக்கு ஏமாற்றமாகவும் அமைந்துள்ளது.இதற்கு ஒரே தீர்வு பணியிட மாறுதலுக்கு கலந்தாய்வு முறையை கொண்டு வருவது மட்டுமே.மேலும் மாறுதல் ஆணைகள்,பள்ளி மற்றும்   கல்லூரி திறக்கும் தருவாயில் வழங்கப்படும்போது,பொறியாளர்கள்  இன்னல்களுக்கு ஆளாகிறார்கள் .பணியிட மாறுதல்கள் முன்கூட்டியே கலந்தாய்வு மூலம் வரும் காலத்தை எதிர்நோக்கும் பொறியாளர்களுக்கு சங்கம் நல்ல தீர்வை பெற்று தருமா?

==============================================================================

AE TO ADE PROMOTION ORDER

பல்வேறு எதிர்பார்புகளுக்கிடையில் உதவி பொறியாளர்கள் பதவி உயர்வு ஆணை வழங்கிய

மாண்புமிகு நெடுஞ்சாலை துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கும்,

நம் துறையின் முதன்மை இயக்குனர் அவர்களுக்கும்,

இதற்கு பேருதவி புரிந்த தலைமை  பொறியாளர் (க.ம.ப.) அவர்களுக்கும்,

பொறியாளர் சங்க நிர்வாகிகளுக்கும் பொறியாளர்கள் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துகொள்கிறோம்.

==============================================================================

DE PROMOTION LIST (22-5-14)

DE TRANSFER LIST(22-5-14)

==============================================================================

பொறியாளர் .சுரேஷ்,A.E (PROJECTS) மதுராந்தகம் ,

21-5-14 அன்று பணி  நிமித்தமாக சென்றபோது சென்னையில் மாரடைப்பால் காலமானார் என்பதை ஆழ்ந்த வருத்ததுடன் தெரிவித்து கொள்கிறோம்.அன்னாருக்கு வயது 40.அவருக்கு மனைவி மற்று 3 மகன்கள் உள்ளனர்.

=============================================================

THE EAGERLY AWAITED TRANSFER AND PROMOTION ORDERS OF DIVISIONAL ENGINEERS RELEASED

CLICK HERE FOR  G.O (RT) NO:86  DT 22-5-14  >>> PAGE-1  PAGE-2   PAGE-3   PAGE-4    PAGE-5

கோட்ட பொறியாளர் பதவி உயர்வு ஆணை வழங்கிய

 

மாண்புமிகு நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கும், 

துறையின் முதன்மை செயலர் அவர்களுக்கும்,முதன்மை இயக்குனர் அவர்களுக்கும்

பொறியாளர்கள் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துகொள்கிறோம்.
 

புதிதாக பதவி உயர்வு பெற்றுள்ள கோட்ட பொறியாளர்கள் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள்

=============================================================

.

CLICK HERE>> FOR HIGHNEWS-MAY-14

SENIORITY LIST OF A.D.E AS ON 16-5-14  

    SENIORITY LIST OF D.E'S AS ON 16-5-14

SENIORITY LIST OF S.E-C.E AS ON 16-5-14

Dear brother Sister Engineers,there may be some mistakes in the above list.

If you find any ,please inform through SMS to 9442557571.

Thank  you for the co-operation.

 ================================================================================

PHOTOS OF ELECTION-PART-2

PHOTOS OF ELECTION-PART-3

================================================================================

புதிதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சங்க நிர்வாகிகளின் முதல் செயற்குழு கூட்டம் 9-5-14 அன்று சென்னையில் நடைபெற்றது.

செயற்குழு கூட்டத்தின்  கூட்ட  நடவடிக்கை அறிக்கை விரைவில் வெளியாகும்.

FROM LEFT   ER.TAMIL SELVAN  (SECRETARY),   ER.GOVINDARAJ  (PRESIDENT),    ER.PALANIVEL  (G.S),     ER.POOVANANDAM  (SECRETARY)

  FROM LEFT   ER.SADANANDAM(V.P)  ER.RAGHURAM (PUBLIC RELATIONS SECRETARY)  ER.RAMALINGAM(TREASURER)   ER.SENTHILNATHAN(E.C MEMBER)

ER.GOVINDARAJ(PRESIDENT)     ER.PALANIVEL(G.S)      ER.TAMILSELVAN (SECRETARY)    ER.DEVAIRAKKAM(E.C MEMBER)

 

DETAILS OF CANDIDATES ELECTED AND VOTES RECEIVED.

NEW PHOTOS OF ELECTION-14(PART-1)

=============================================================

ELECTED MEMBERS OF ASSOCIATION OF TAMILNADU HIGHWAYS ENGINEERS-MAY-2014

WITH ELECTION  COMMITTEE MEMBERS.

MORE PHOTOS TO COME.

=============================================================================

மீண்டும் ஒரு புது சரித்திரம் படைத்து இருக்கிறது நமது பொறியாளர் சங்கம் .1045/1251 வாக்குகள் பதிவாகி 83 சதவிகிதமாக உள்ளது.வாக்கு எண்ணும்  பணி நடைபெற்று வருகிறது.தொடர்ந்து முடிவுகள் வெளியாகும்.

=============================================================

RESULTS

PRESIDENT                                                      GENERAL SECRETARY 

ER.GIOVINDARAJ  554 (ELECTED)                   ER.PALANIVEL --513  (ELECTED)

ER.I.MOHAN      465                                                       ER.VENGATACHALAM  508

  VICE-PRESIDENT                                                          SECRETARY

 ER.MANUNEEETHI  626 (ELECTED)                                             ER.DEEPAK  485

ER.NARASIMMAN   470                                          ER.POOVANANDAM   559   (ELECTED)

ER.SADHANANDAM  535  (ELECTED)                                       ER.SENTHIL KUMAR    492

ER.VEERAMANI    441                                             ER.TAMILSELVAN   527  (ELECTED)

TREASURER

ER.RAGURAM    498

ER.RAMALINGAM   542  (ELECTED)

EC MEMBERS LIST SOON.

  ONE LAKH VISIT

=============================================================