நெடுஞ்சாலை பொறியாளர்களின் இணையதளத்திற்கு தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம்.  (www.manuneethi.in)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HD

WHAT IS NEW IN THE SITE ?

 VISITS: hitwebcounter . com webste
www.hitwebcounter

LIST OF  S.E-C.E AS ON 10-4-15

LIST OF D.E AS ON 10-4-15

LIST OF ADE AS ON 10-4-15

LIST OF AE AS ON 1-1-15

DE promotion G.O(31-3-15) PG-1  PG-2  PG-3

DE TO SE PANEL(23-2-15) PAGE-1       PAGE-2

Letter To secretary highways

Letter To chief secretary

Letter   To  finance secretary

Letter To highways minister

ஊதிய வழக்கின் நிலை பற்றிய அறிக்க

HIGHNEWS-JAN-15  WRAPPER-1 WRPR-2

HIGHNEWS(PAGE-13-16)ARTICLE ON GOOGLE EARTH

C.E PROMOTION G.O(D) NO.28  DT:-4-2-15

D.E PROMOTN PANEL G.O.12  DT:4-2-15   PG-2

TNRSP-II(IN PRINCIPLE APPR)G.O3 DT-5-1-15

C.E PROMOTION G.O(D)-9 DT:-19-1-15(1) PG-2

OFFICIAL SENIORITY LIST  C.E-S.E-D.E(JAN-15)

ENGINEERS RETIRING  THIS YEAR(2015)

PONGAL BONUS G.O NO.9 DT:8-1-15

AE(JE) TO ADE PANEL G.O NO:166 DT:-29-12-14

HIGHNEWS-DEC-14 WP-1 WP-2 WP-3 WP-4

C.E PANEL G.O(D) 149 DT:19-11-14 P-1 PAGE-2

HIGHNEWS-NOV-14 WRAPPER PAGE-1 PAGE-2

HIGHNEWS-OCT-14  WRAPPER PAGE-1 PAGE-2

PRESS RELEASE OF MINISTER'S REVIEW

D.A INCREASE G.O NO:245,DT:10-10-2014

59 ஆவது பொதுகுழுவில்  தீர்மானங்கள்  P1  P2  P3  P4

 PHOTOS OF 59TH AGM

HIGHNEWS-SEP-2014

WRAPPER-SEP-2014

பாராட்டு வரிகள்

59TH AGM AT VELANKANNI ON 27-9-14

CRIDP 2014-15(G.O MS NO 108 DT 12-9-14)

SCHEDULE OF RATES 2014-15 (HIGHWAYS)

SCHEDULE OF RATES 2014-15 (PWD)

SENIORITY LIST OF S.E-C.E AS ON 15-8-14

SENIORITY LIST OF D.E AS ON 15-8-14

SENIORITY LIST OF ADE AS ON 15-8-14

D.E PROMOTION G.O(RT)141 DT:-6-8-14

SE PROMO G.O(3D) NO:37 DT:30-7-14

SE TRANS G.O(RT) NO:131 DT:17-7-14 PG-1 2

ENWELF-2014 FORM- VIEW- DOWNLOAD

HIGHNEWS-JUL-14   -WRAPPER-

MY TRACKS -PART-2

NEW OFFICE BEARERS LIST WITH PHOTO

MEETING MINUTES,COIMBATORE-JUN-14

D.E PROMOTION G.O.NO.105 DT:13-6-14

COIMBATORE MEETING PHOTOS-13-6-14

HIGHWAYS BRIDGES AND BUILDINGS OPENING BY  HON'BLE C.M ON 12-6-14.

HIGHNEWS-JUNE-14

SENIORITY LIST OF AE AS ON 1-6-14

SENIORITY LIST OF J.E AS ON 1-6-14

SENIORITY LIST OF ADE AS ON 1-6-14

SENIORITY LIST OF D.E AS ON 1-6-14

SENIORITY LIST OF S.E-C.E AS ON 1-6-14

 A.E TRANSFER ORDER(21-5-14)

A.E TRANSFER ORDER(23-5-14)

ADE TRANSFER ORDER(23-5-14)  

ADE TRANSFER ORDER(26-5-14) 

AE TRANSFER ORDER  PG-1  PG-2 PG-3  PG-4

PG-5  PG-6  PG-7

SSLC-மாநில அளவில் 3ஆம் இடம் பெற்று உதவி பொறியாளர் மகள் சாதனை.

AE TO ADE PROMOTION ORDER 1   2

SSLC தேர்வில் உதவி பொறியாளர் மகன்கள் மாநில அளவில் சாதனை.  

ANDROID PHONE APPS FOR ENGINEERS-P-1

DE PROMOTION LIST (22-5-14)

DE TRANSFER LIST(22-5-14)

DE TRANSFER  G.O (RT) NO:86  DT 22-5-14 

D.G'S ORDERS DT:22-5-14

HIGHNEWS-MAY-14

PHOTOS OF ELECTION-PART-3

ELECTION-PHOTOS (MAY-14)-PART-2

ELECTED CANDIDATES (2014) AND VOTES RECEIVED.

PHOTOS-ELECTION-14-(PART-1)

புதிய அணியின் பட்டியல்.

தற்போது பதவியில் இருக்கும் அணியின் பட்டியல்.

LIST OF CONTESTANTS FOR SPL ELECTION

VIDEO CLIPPING ON 50 WEEKS  LECTURE -HRS

DETAILS OF 1-25 LECTURES IN HRS

DETAILS OF 26-50 LECTURES IN HRS

D.A 10 % INCREASE G.O NO-96 DT:3-4-14

சங்க தேர்தல் தேதி அறிவிப்பு.

GOOGLE EARTH-USEFUL SOFTWARE

TEAM  VIEWER - A  MAGIC  SOFTWARE

PHOTO  COMPRESSION -USEFUL ARTICLE

ESTIMATE PREPARATION-SOME  USEFUL TIPS

ROAD  SAFETY -ITS  IN OUR HANDS

HOW TO GET RID OF PRESSURE IN HIGHWAYS

LETTER FROM G.S TO CONDUCT ELECTIONS

WOMENS DAY CELEBRATION NELLAI-PHOTO

ER.MOHANASUNDARAM,DE RETIREMENT FUNCTION  PHOTOS

நெல்லையில் நடந்தது என்ன ?நேரில் கண்ட பொறியாளர் கடிதம்

பிப்ரவரி 2014 சங்க இதழில் பொது செயலாளர்  கடிதம்-விளக்கம்.

FINANCE DEPT LETTER DT:27-3-14

BYE LAWS OF OUR ASSOCIATION

EC-MEETING MINUTES  AT TRICHY(15-3-14)

COIMBATORE DIST MINUTES(14-3-14) PHOTO

HIGHNEWS  MARCH-2014

OFFICIAL SENIORITY LIST-ADE-(JAN 2014)

OFFICIAL SENIORITY LIST (D.E-C.E) JAN-2014

COIMBATORE MEETING MINTS-FEB-14 PHOTO

HIGHCOURT JUDGEMENT(27-2-14) PAY CASE

HIGHNEWS-FEB-14  WRAPPER-1     2

STOP OUTSOURCING OF C.E (TNRSP)

FINANCE DEPT. LETTER NO 46373 DT:-27-1-14

15 ENGINEERS DEPUTED FOR IRC-74(G.O-11)

HIGHNEWS-2014

COIMBATORE DIST.NEW YEAR MEET PHOTOS

D.E PROMOTION G.O 289 DT:19-12-13

(PAGE-1   PAGE-2   PAGE-3 )

D.E PROMOTION D.G'S ORDER PAGE-1 PAGE-2

PAGE-3  PAGE-4   PAGE-5  PAGE-6   PAGE-7

HIGHNEWS DEC-2013

D.E PROMOTION PANEL G.O 182 DT:11-11-13

PAGE-1    PAGE-2

COIMBATORE DIST MEET PHOTOS OCT-13

FUNDAMENTAL RULES OF GOVT. SERVANT

PRESS RELEASE ON D.A INCREASE.

D.A INCREASE G.O:NO:401 DT:-10-10-13

HIGHNEWS-OCT-13  WRAPPER-1 WRAPPER-2

Q.C.CHARGES -REVISED RATE.G.O-140

C.E'S QUARTERS CHENNAI G.O 150 DT:28-9-13

RETIRED ENGR'S MEET ON 29-9-13

PRINCIPAL SECRY (FINANCE) LR.DT: 23-9-13

ER.NARASIMMAN-A-SOCIAL WORKER-WRITER

NEW C&M DIVISION  FORMED IN PERAMBALUR-G.O:141 DT:-17-9-2013

G.O-141 PAGE-1   2   3   4   5   6   7

HIGHNEWS-SEP-2013

25 WEEKS OF LECTURE IN H.R.S.

CLICK TO DOWNLOAD APPENDIX-33

58TH AGM-CHENNAI PHOTOS -PART-2(NEW)

58TH AGM -CHENNAI PHOTOS-PART-1

58TH AGM AGENDA   (PART-1)  (PART-2)

D.E TRANSFER G.O 174 DT:4-9-13 &D.G ORDER

S.E PROMOTION G.O(3D) NO:27 DT:-30-8-13

S.E PROMOTION D.G ORDERS DT-30-8-13

FINANCE SECRETARY LETTER PG-1   PG-2  PDF

THENI DIST MEETING MINUTES-AUG-13

ADE'S POSTINGS -D.G'S ORDERS(21-8-13)

AE/JE PROMOTION G.O 144 DT:6-8-13

TNPSC-2007-10-AE'S REGULARISATION ORDERS-

HIGHNEWS AUG-13 PART-1   PART-2

MADURAI  REGIONAL MEET PHOTOS-AUG-13

ER.SIVAKUMAR RETIREMENT PHOTOS-P 2

PHOTOS  OF COIMBATORE MEET-AUG-13

RETIREMENT FUNCTION OF ER.M.SIVAKUMAR,DSE(NH) SALEM P-1  P-2

S.E PROMOTION G.O 157 DT:30-7-13

S.E PANEL LIST G.O 127 DT:30-7-13

G.O NO:242 DT:22-7-13(PAY REDUCTION)

CRIDP G.O FOR 2013-14 (275 PAGES)

PRESS RELEASE-C.M SANCTIONS FUND.

MID YEAR MEET INVITATION FOR RETIRED ENGINEERS.

SENIORITY LIST OF S.E -C.E'S AS ON 18-7-2013

HIGHNEWS-JULY-2013

C.E'S PROMOTION G.O.NO145 DT:15-7-13

HIGHWAYS  SCHEDULE  OF RATES-2013-14

SCHEDULE OF RATES-2013-14 (90 PAGES)

DE PROMOTION & TRANSFER G.O 93/11-6-13

AGM OF RETIRED ENGINEERS ON 30-6-13

SENIORITY LIST OF D.E'S AS ON 1-6-2013

ADE'S PROMOTION ORDER DT.5-6-2013

CLICK FOR TRANSFER  ORDERS OF A.E'S .

CLICK FOR TRANSFER ORDER OF ADE'S

CLICK FOR AE TO ADE PROMOTION PANEL LIST

REGULARISATION ORDERS OF NEW AE'S

DE TRANSFER G.O.NO:85  DT:23-5-2013

HIGHNEWS-MAY-13

PBMC-G.O-NO:4 DT:23-1-2013 P-1 P-2 P-3

CO-ORDINATORS FOR DHARNA ON 5-3-13

SLOGANS FOR DHARNA

DHARMAPURI-KRISHNAGIRI MEETING MTS

DARMAPURI-KRISNAGIRI PHOTOS(17-2-13)

DE PROMOTION G.O NO 29 DT:22-2-13.

PUDUKOTTAI DT.MEETING MINUTES-FEB-13

DE TRANSFER G.O-25 DT:-13-2-13

DE PROMOTION G.O(T) NO:16 DT:-7-2-2012

C.E PROMOTION G.O (RT)NO:16 DT:-4-2-12

S.E PROMOTION G.O (T) NO:14 DT:-4-2-12

RETIRED ENGINEERS MEET PHOTOS (6-1-13)

73RD-IRC-VIDEOS    1          4     5     6   7

73RD -IRC-PHOTOS-PART-1

73RD-IRC-PHOTOS-PART-2

73RD-IRC-PHOTOS-PQRT-3

73RD IRC-INAUGURATION-INVITATION

DHRMAPURI-KRISHNAGIRI MEET 25-12-12

COMBINED ENGINEERING SERVICE EXAM

NEW C.E OFFI BLDG-G.O NO: 207 DT:17-12-12

GOVT OF T.N PRESS RELEASE-DT:16-12-12

C.R.M-      ...DATA      ----SPECIFICATION

C.G.P.C   -----DATA    -----SPECIFICATION SCHEDULE OF RATES-2012-13

PUDUKOTTAI DT.MINUTES-DEC-12

HIGHNEWS-DEC-12

INVITATION  IRC-73-COIMBATORE

SENIORITY LIST OF C.E-S.E(AS ON 1-12-12)

SENIORITY LIST OF D.E'S AS ON 1-12-12

D.E PROMOTION G.O 282,  30-11-12 PG-1 PG-2

C.E PROMOTION G.O (3D)52  26-11-12

THENI DT.NEW OFFICE BEARERS-MINUTES-NOV

NEW YEAR MEET- RETIRED ENGINEERS ON 6-1-13

HIGHNEWS-(E-MAGAZINE)-NOVEMBER-2012

MEETING MINUTES AND PHOTOS OF PUDUKOTTAI  DISTRICT (6-11-12)

FELICITATION FOR THE NEW OFFICE BEARERS OF  ATNHE BY RETIRED EMPLOYEES UNION AT MADURAI.(13-10-12)

EDAPADI DN.. -PHOTO GALLERY

D.E'S TRANSFER G.O:133(HK1) DT:15-10-12

NEW C&M DIVISION FORMED AT EDAPADI

PUDUKOTTAI DT.MEETING MINUTES-OCT-12

RETIRED ENGINEERS MEET-OCT-12

 D.A INCREASE G.O NO:362  DT:5-10-12

PANEL G.O 155 DT:15-9-12-PG-1  PG-2

CRIDP-WORKWISE- SH- MDR- ODR-   ODR.SCP

CRIDP-WORKS-ALL-COMBINED

CRIDP-G.O -NO.161 DT:1-10-12

PACKAGE G.O -NO.162 DT-1-10-12

G.O ON  R .A .S  TECHNICAL  COMMITTEE-    (G.O(D)-160 DT12-9-12

.VOTERS LIST-1 (LM: 48 TO 1141)

VOTERS LIST-2 (LM:1142 TO 1519)

VOTERS LIST-3 (LM :1520 TO 1867)

VOTERS LIST-4 (LM: 1868 TO 2089)

HEALTH IMPACT OF C.M.P-AN ARTICLE BY ER.N.POOVANANDAM

NEW OFFICE BEARERS (2012-14)

PHOTOS-AGM (57) -TRICHY(15-9-12)-PART-1

PHOTOS-AGM (57) -TRICHY(15-9-12)-PART-2

மதிப்பீடுகள் தயாரிப்பதற்கு சில குறிப்புகள்.

SECRETARY TRANSFER G.O DT 29-8-12

IRC 73RD MEET-COIMBATORE (7- 11 JAN-13)

LIST OF VALID CANDIDATES-ELECTION-2012

APPRECIATION LETTER FROM S.E (C&M)SALEM

ELECTION NOMINATION FORM-1    FORM-2

E-பாதை

ARTHE (RETIRED ENGINEERS  ASSN.)

PPT BY ER.V.UTHAYAKUMAR (ADE-PROJECTS-CHENNAI) (DOWNLOAD)

PHONE NO OF C&M D.E'S & S.E'S(1-8-12)

1.LETTER ON RE-ORGANIZATION

2.MODIFIED PROPOSAL

3.NEW PROPOSED DIVISIONS & CIRCLES

ARTICLE ON PHOTO COMPRESSION.

www.tnhighwaysengineers.com

LETTER TO  PROTECT OUR RIGHTS

NEW LIST OF AE'S JOINED IN 2012

PHOTO GALLERY MADURAI MEET(26-5-12)

DINAMALAR  NEWS (15-4-2012)

CONTROL YOUR ANGER

KOVAI MEETING MINUTES (25-2-2012)

TIRUNELVELI WOMENS DAY MINUTES(8-3-12)

THENI DIST.MEETING MINUTES (16-2-2012)

COIMBATORE MEET PHOTOS (25-2-12)

REDUCED  FREQUENCY AS PER M.O.S.T

NEW HIGH-TECH VEHICLE FOR  HIGHWAYS

DOWNLOAD MEMBERSHIP FORM (A T N H E)

QC TEST-MOBILE FORMAT

உங்கள் பக்கம்  (2-7-2011).

சாலைவிபத்துகளுக்கு காரணம் யார்?

நமது இணையத்தளத்தில் வெளியான கட்டுரை பற்றிய பொறியாளர் நண்பரின் கருத்து.

TEAM VIEWER - A MAGIC SOFTWARE

QUALITY CONTROL REGISTER FORMS(121 pages) DOWNLOAD

ஓய்வு பெற்ற தலைமை பொறியாளர் தாணுபிள்ளை அவர்களிடம் இருந்து வந்த பாராட்டு கடிதம்.

DO YOU WANT A GREEN WORLD.

தேனி மாவட்ட அன்றைய இணைய தளம.http://www.highwaystheni.webs.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

NOT JUST ROADS,  WE ARE BUILDING A NATION.

துறையின் அனைத்து நிகழ்வுகளையும் உங்களுக்கு முதலில் தருவது நம் இணையதளம்.

1,00,000 முறைகளுக்கு மேல் பார்வையிடப்பட்டுள்ளது

Er.G.Manuneethi-9442557571     e-mail-manuneethi@live.com

==============================================================================

SENIORITY LIST OF  S.E-C.E AS ON 10-4-15

SENIORITY LIST OF D.E AS ON 10-4-15

SENIORITY LIST OF ADE AS ON 10-4-15

SENIORITY LIST OF AE AS ON 1-1-15

Dear Engineers, if any error in the above list inform through SMS to 9442557571.

==============================================================================

 5  பொறியாளர்கள் ,கண்காணிப்பு பொறியாளர்களாக பதவி உயர்வு.

CLICK HERE FOR G.O >>DE promotion G.O(31-3-15) PG-1  PG-2  PG-3

==============================================================================

தமிழ்நாடு நெடுஞ்சாலை பொறியாளர் சங்க தேர்தல் விரைவில் அறிவிக்கப்படலாம்.
 

கடந்த சனிக்கிழமை(28-3-15) சென்னையில் கூடிய செயற்குழு கூட்டத்தில் முடிவு.

==============================================================================

100TH WEEKLY LECTURE-CELEBRATION IN H.R.S

1. MOU SIGNED BETWEEN H.R.S AND CRRI,NEW DELHI

2.100TH WEEKLY LECTURE -ALL THE LECTURERS WERE HONORED

3.NEWS LETTER RELEASED BY PRINCIPLE SECRETARY,HIGHWAYS AND RECEIVED BY DIRECTOR,CRRI.

GROUP PHOTO OF HRS-CRRI-WITH SECRETARY HIGHWAYS

==============================================================================

மகளிர் தின வாழ்த்துக்கள் 

கண்காணிப்பு பொறியாளர் பதவி உயர்வு ஆணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது .

இந்த ஆணை வழங்கிய மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்களுக்கும்,
மாண்புமிகு நெடுஞ்சாலை துறை அமைச்சர்
அவர்களுக்கும்,

துறை செயலர் மற்றும் முதன்மை இயக்குனர் அவர்களுக்கும் பொறியாளர்கள் சார்பாக நன்றி.

D.E TO S.E PROMOTION PANEL G.O NO:26   DT:-23-02-2015 PAGE-1        PAGE-2.

==============================================================================

தற்போது பொறியாளர்கள் சந்திக்க இருக்கும் முக்கிய பிரச்சனைகள் மூன்று.
1.ஓய்வு பெற்ற பொறியாளரை OUTSOURCING  மூலம் TNRSP தலைமை பொறியாளராக நியமிப்பது.
(இதனால் ஒரு கண்காணிப்பு பொறியாளர் தலைமை பொறியாளர் பதவியை இழக்கிறார்.தொடர்ந்து பதவி உயர்வு வாய்ப்பை ஒரு கோட்ட பொறியாளர்,ஒரு உதவி கோட்ட பொறியாளர்,ஒரு உதவி பொறியாளர் இழக்கிறார்.அது நீங்களாக கூட இருக்கலாம்.)
தீர்வு:-கீழ்க்கண்ட கடிதத்தை டவுன்லோட் செய்து உங்கள் கையொப்பம் இட்டு ,CHIEF SECRETARY,PRINCIPLE SECRETARY,HIGHWAYS,FINANCE SECRETARY,HONOURABLE MINISTER(HIGHWAYS) ஆகியோருக்கு அனுப்புங்கள்.>>>

click HERE>>>>   To secretary highways     To chief secretary       To  finance secretary    To highways minister

DOWNLOAD AND SEND TODAY ITSELF-URGENT

LAST DATE TO APPOINT AGAIN THE RETIRED C.E IS 2-3-15

2.ஊதிய பிரச்சனை :-(வழக்கு தற்போது உச்சநீதி மன்றத்தில் நடைபெற்று வருகிறது .இதில் வெற்றி பெற்றால் மட்டுமே தொடர்ந்து தற்போதைய ஊதியம் பெறமுடியும்.இல்லையேல் ரூ 10,000 முதல் 15,000 வரை குறைய வாய்ப்புள்ளது.)
தீர்வு:-வழக்கு நிதி தாராளமாய் உடனடியாக வழங்குங்கள்.


3.துறை மறு சீரமைப்பு :-
(எப்போது வரும்? யாருக்கு பாதிப்பு ?போன்ற சந்தேகங்கள்.)
விவரங்களுக்கு பொது செயலாளரின் கடிதம் .

==============================================================================

 

ஊதிய வழக்கு உச்சநீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வருகிறது.ஊதியம் குறைக்கப்பட்டால் ,பொறியாளர்களின் ஊதியம் ரூபாய் 11,000 முதல் 15,000  வரை குறையும் வாய்ப்பு உள்ளது.எனவே பொறியாளர்கள் தாராளமாய் வழக்கு நிதி வழங்குங்கள்.

வழக்கை வென்றெடுக்க இது ஒன்றே வழி.

FOR MORE DETAILS CLICK HERE>>>>ஊதிய வழக்கின் நிலை பற்றிய அறிக்க

================================================================================

10-2-15 அன்று கோவையில் நடைபெற்ற மண்டல கூட்டம்.


ஊதிய பிரச்சனை தொடர்பாக உச்சநீதிமன்றத்தில் நடைபெறும் வழக்கு தொடர்பான விளக்க கூட்டம் நடைபெற்றது.17-2-15 க்கு முன்பாக வழக்கை வென்றெடுக்க அனைவரும் வழக்கு நிதி  வழங்குவது என ஏக மனதாக தீர்மானிக்கப்பட்டது .

==============================================================================

தலைமை பொறியாளராக பதவி உயர்வு பெற்றுள்ள பொறியாளர் கே.சி .பரமேஸ்வரன் அவர்களுக்கு பொறியாளர்கள் சார்பாக வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துகொள்கிறோம்.
இந்த ஆணை வழங்கிய மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்களுக்கும்,
மாண்புமிகு நெடுஞ்சாலை துறை அமைச்சர்
அவர்களுக்கும்,

துறை செயலர் மற்றும் முதன்மை இயக்குனர் அவர்களுக்கும் பொறியாளர்கள் சார்பாக நன்றி.

CLICK HERE FOR CE PROMOTION G.O (D) NO.28 DT:-4-2-15

==============================================================================
கோட்ட பொறியாளர்களாக பதவி உயர்வு பெறவுள்ள பொறியாளர்களின் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

CLICK HERE FOR D.E PROMOTION PANELG.O NO.12 DT:-4-2-15 PAGE-1  PAGE-2

==============================================================================

புதிய IDS G.O வந்துவிட்டது என்றும்,ஏப்ரல் ஒன்று முதல் அமல்படுத்தப்படும் என்றும் கடந்த சில நாட்களாக பொறியாளர்கள் மத்தியில் பரபரப்பு நிகழ்ந்து வருகிறது.இதில் உலக வங்கியின் பரிந்துரையின் அடிப்படையில் துறை மறு சீரமைப்பு பற்றிய முடிவு கொள்கை அளவில் (In principle approval) ஏற்றுகொள்ளபட்டுள்ளது.அதற்கான G.O வெளியாகி உள்ளது.

தற்போது கொடுக்கப்பட்டுள்ள பெயர் institutional capacity enhancement plan (ICEP) என்பதாகும்.
மேலும் விவரங்களுக்கு இங்கே  கிளிக் செய்யவும்(G.O NO:3 DT:- 5-1-15)

==============================================================================

தலைமை பொறியாளர் பதவி உயர்வு பெற்றுள்ள பொறியாளர்.G.தங்கமுத்து அவர்களுக்கு பொறியாளர்கள் சார்பாக வாழ்த்துக்கள்.

இந்த ஆணை வழங்கிய மாண்புமிகு முதல்வர்,

மாண்புமிகு நெடுஞ்சாலை துறை அமைச்சர்,

துறை செயலர் மற்றும் முதன்மை இயக்குனர் ஆகியோருக்கு பொறியாளர்கள் சார்பாக நன்றி தெரிவித்துகொள்கிறோம்.

CLICK HERE FOR G.O PAGE-1 PAGE-2

==============================================================================

OFFICIAL SENIORITY LIST OF C.E-S.E-C.E AS ON 1-1-15

SENIORITY LIST OF ENGINEERS IS PUBLISHED BELOW.WE TAKE MUCH CARE IN PREPARING THE LIST.BUT STILL SOME ERRORS APPEAR.

PLEASE HELP US TO IDENTIFY ERRORS IF ANY SEND SMS TO 9442557571

SENIORITY LIST OF C.E-S.E AS ON 1-1-15

SENIORITY LIST OF D.E AS ON 1-1-15

SENIORITY LIST OF ADE AS ON 1-1-15

CLICK HERE FOR PONGAL BONUS G.O-2015

==============================================================================

 

PANEL G.O FOR AE TO ADE RELEASED.

CLICK HERE FOR AE(JE) TO ADE PANEL G.O NO:166 DT:-29-12-14

சகோதர சகோதரி பொறியாளர்களே ,அனைவருக்கும் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் .2015 பொறியாளர்களின் ஒற்றுமை ஓங்குவதாகவும்,பொறியாளர் நலன் காப்பதாகவும் அமைய இறைவனை பிரார்த்திப்போம்.பணி சுமை காரணமாக நம் இணையதள தகவல்கள் தருவதில் சற்றே தொய்வு இருந்தது.புத்தாண்டில் புது தகவல்களை உடனடி வழங்க முழு முயற்சி மேற்கொள்ளப்படும்.

==============================================================================